หลอดประหยัดไฟ พร้อม SENSOR แสงแดด


คุณสมบัติ จะติดขึ้นเองเมื่อช่วงเวลา พลบค่ำ และจดับลงเมื่อช่วงเลา ก่อนฟ้าสาง 
การติดตั้ง ควรติดตั้งในบริเวณ ที่ส่องสว่างด้วยแสงธรรมชาติ 

รายละเอียด
แสง
ราคา
หลอดประหยัดไฟ 20 วัตต์ ขั้ว E27
แสงขาว / แสงนวล
350.-

 

รายการสินค้า

ตู้คอนโทรลสำเร็จรูป

พัดลมระบายอากาศ