**** คลิกรูปภาพ ภาพใหญ่ขึ้น ****

ไพล็อทแลมป์ LED 16มิล 22มิล 30มิล

สี ไฟ 16 มิล 22มิล 30มิล
เขียว 24V, 220V 60.- 50.- 130.-
แดง 60.- 50.- 130.-
เหลือง 60.- 50.- 130.-
น้ำเงิน  70.- 50.- 130.-
ขาว  70.- 50.- 130.-
         
เขียว 12V 60.- 70.-  
แดง 60.- 60.-
เหลือง 60.- 60.-
น้ำเงิน 70.- 100.-
ขาว 70.- -


__________________________________________________________


ไพล็อทแลมป์ LED 10มิล 12มิล 
12VDC, 24VDC, 220VAC                          

สี 10มิล 12มิล
เขียว 50.- 50.-
แดง 50.- 50.-
เหลือง 50.- 50.-
น้ำเงิน 60.- 60.-

__________________________________________________________

แลมป์ตาแมว
12V ,24V ,220V

สี 6 มิล 8 มิล
แดง,เขียว,เหลือง,น้ำเงิน 50.- 60.-

__________________________________________________________


แลมป์ 10มิล 12มิล 16มิล

แดง,เขียว,เหลือง,น้ำเงิน,ขาว

รุ่น รายละเอียด ราคา
EFN 10 220V ø10มิล 22.-
EFN 16 220V ø14มิล 60.-
EFRN 10 220V ø10มิล 22.-
EFUN 12 220V ø12มิล 50.-
__________________________________________________________รุ่น รายละเอียด ขนาด ไฟ ราคา
N2-LR ไพล็อทแลมป์ต่อตรง 22มิล 220VAC 100.-
KPR-25

ไพล็อทแลมป์ มีหม้อแปลง

รุ่นหัวกลม

25มิล 220VAC 120.-
380VAC 125.-
KPR-30 30มิล 220VAC 135.-
380VAC 140.-
ERN-25

ไพล็อทแลมป์ ต่อตรง

รุ่นหัวกลม

25มิล 220V 50.-
ERN-30 25มิล 24V AC/DC 50.-
30มิล 220VAC 60.-
__________________________________________________________รายการสินค้า

ตู้คอนโทรลสำเร็จรูป

พัดลมระบายอากาศ