สวิทช์หัวเห็ด 16 มิล
รุ่น สี ราคา
LA16Y-11M แดง, เขียว. เหลือง 250.-
LA16Y-11MD แดง, เขียว 280.-

สวิทช์หัวเห็ด กดล็อค 16 มิล
รุ่น สี ราคา
LA16Y-11ZS แดง, เขียว. เหลือง  สวิทช์ปุ่มกด


รุ่น รายละเอียด ราคา
PB-221A 22 มิล 1A สีเขียว หรือ Start 65.-
PB-221B 22 มิล 1B สีแดง หรือ Stop 65.-
PB-221A1B 22 มิล 1A1B 71.-


รุ่น รายละเอียด ราคา
XB7-ED22 สวิทช์ลูกศร 2 จังหวะ 60.-
XB7-ED23 สวิทช์ลูกศร 3 จังหวะ 60.-
รุ่น รายละเอียด ราคา
PB-2511 สวิทช์ปุ่มกดหัวเรียบ 25 มิล 1A1B 55.-
PB-251A สวิทช์ปุ่มกดหัวเรียบ 25 มิล 1A 46.-
PB-251B สวิทช์ปุ่มกดหัวเรียบ 25 มิล 1B 46.-
PB-3011 สวิทช์ปุ่มกดหัวเรียบ 30 มิล 1A1B 62.-
PB-301A สวิทช์ปุ่มกดหัวเรียบ 30 มิล 1A 48.-
PB-301B สวิทช์ปุ่มกดหัวเรียบ 30 มิล 1B 48.-


รุ่น  รายละเอียด  โวล์ท สี  ราคา 
AD16-24-..  ไพล๊อตแลมป์ ต่อตรง
16 มิล 
24DC/AC   แดง,เขียว,เหลือง  60.- 
ขาว,น้ำเงิน  80.- 
AD16-220-..  ไพล๊อตแลมป์ ต่อตรง 
16 มิล 
220VAC   แดง,เขียว,เหลือง 60.- 
ขาว,น้ำเงิน  80.-
         
AD22-24-..  ไพล๊อตแลมป์ ต่อตรง
22 มิล
24DC/AC   แดง,เขียว,เหลือง 60.-
ขาว,น้ำเงิน 80.-
AD22-220-..

ไพล๊อตแลมป์ ต่อตรง
22 มิล

220VAC   แดง,เขียว,เหลือง 60.-
ขาว,น้ำเงิน 80.-รุ่น รายละเอียด โวล์ท สี ราคา
AD22S-24-.. ไพล๊อตแลมป์ สี่เหลี่ยมจตุรัส
ต่อตรง 22 มิล
24DC/AV แดง,เขียว,เหลือง 60.-
ขาว,น้ำเงิน 80.-
AD22S-220-.. ไพล๊อตแลมป์ สี่เหลี่ยมจตุรัส
ต่อตรง 22 มิล
220VAC แดง,เขียว,เหลือง 60.-
ขาว,น้ำเงิน 80.-

รายการสินค้า

ตู้คอนโทรลสำเร็จรูป

พัดลมระบายอากาศ