**** คลิกรูปภาพ ภาพใหญ่ขึ้น ****

กิโลวัตต์ฮาวมิเตอร์ : METER
 KILOWATT


รุ่น Phase Voltage Current ราคา / ตัว
DD 28 1P 2W 220 V 5/15A 600.-
DD 28 1P 2W 220 V 15/45A 660.-
DD 862 1P 2W 220 V 30/100A 1,000.-
MITSUBISHI Watt Hour Meters

TYPE AMPERE VOLT PRICEMF-33E

1P2W

5A(15A) 220V 1,800.-
15A(45A) 220V 2,000.-
30A(100A) 220V 3,500.-
50A(150A) 220V 4,000.-
       
MH-96H 5A(CT) 220V/380V 8,500.-MH-96

3P4W

15A(45A) 220V/380V 9,000.-
30A(100A) 220V/380V 10,500.-
50A(150A) 220V/380V 11,000.-
MH-96HV 5A(CT) 220V/380V 16,500.-

 

 MITSUBISHI Electronic Watt Hour Meters

TYPE AMPERE VOLT PRICE
SX1-A31N 5A(45A) 220V 4,000.-
MX2-A01E 10A(100A) 220V 12,000.-
       
MX2-C01E 10A(100A) 220V/380V 14,000.-
MX2-C41E 5A(CT) 220V/380V 13,500.-


Holley Watt Hour Meters

TYPE AMPERE PRICE
HLD 01 1 Phase
5 (15) 744.-
15 (45) 786.-
30 (100) 1,529.-
     
DT 58 3 Phase 15 (45) 3,00.-
30 (100) 3,286.-
CT 5A 3,000.-
 

รายการสินค้า

ตู้คอนโทรลสำเร็จรูป

พัดลมระบายอากาศ