*** คลิกรูปภาพ ภาพใหญ่ขึ้น ***

คีมย้ำ ปอก ตัด เข้าสาย

     
รุ่น AP-04WFL    HSC8 6-4   P-601 
ชนิด คีมย้ำหางปลา คอร์ดเอ็น   คีมย้ำหางปลา คอร์ดเอ็น   คีม ตัด ปอก ย้ำ
ขนาด 0.5-4 Sqmm.   0.25-6 Sqmm.   
ยาว 220 MM.   175 MM.    225 MM.
น้ำหนัก 0.49 kG   0.35 kG   
ราคา 1,100.-   1,300.-    180.- 
           
     
รุ่น  HS-2004    HY-200R    YG-202A 
ชนิด  คีมย้ำหางปลา คอร์ดเอ็น   คีมย้ำรวมหัว     คีมย้ำหางปลา 
ขนาด  0.5-5.5 Sqmm    6/8P ,RJ-11/12/45    0.1-4 Sqmm.
ยาว 255 MM.   200 MM.   180 MM. 
น้ำหนัก 0.34 kG   0.55 kG   0.17 kG 
ราคา 750.-   3,000.-   500.- 
           
       
รุ่น  DG-I    HD-6LA    G-230C 
ชนิด  คีมย้ำหางปลา    คีมย้ำหางปลา    คีมย้ำหางปลา 
ขนาด  0.5-10 Sqmm.    0.5-6 Sqmm.    1.0-4 Sqmm. 
ยาว  225 MM.    250 MM.    220 MM. 
น้ำหนัก 0.37 kG   0.32 kG   0.49 kG
ราคา  600.-    800.-    1,000.- 
           
        
รุ่น  HD-50L    HD-8LA    HD-10L  
ชนิด  คีมย้ำหางปลา    คีมย้ำหางปลา    คีมนย้ำหางปลา 
ขนาด  5.5-50 Sqmm.    1.25-8 Sqmm.    1.5-10 Sqmm. 
ยาว  365 MM.    280 MM.    280 MM. 
น้ำหนัก  0.76 kG    0.47 kG    0.47 kG 
ราคา 2,800.-   1,145.-   1,145.-
           
       
รุ่น HD-16L   HD-25L    AP-103 
ชนิด คีมย้ำหางปลา   คีมย้ำหางปลา    คีมบีบหางปลาหัวหมวก 
ขนาด 1.25-16 Sqmm.   5.5-25 Sqmm.    1.0-6 Sqmm. 
ยาว 280 MM.   350 MM.    250 MM. 
น้ำหนัก 0.47 kG   0.69 kG    0.59 kG 
ราคา 1,190.-   1,755.-    1,000.- 
           
          
รุ่น DG-111   HY-2096    HY-210N 
ชนิด คีมจิกหางปลาหัวหมวก   คีมย้ำหัวแลน   คีมย้ำหัวโทรศัพท์ 
ขนาด 3.5-8 Sqmm.   6P RJ-11/12    8P RJ-45 
ยาว 245 MM.   186 MM.    200 MM. 
น้ำหนัก 038 kG   0.25 kG.    0.30 kG. 
ราคา 650.-   600.-    600.- 
           
          
รุ่น G-268     T-206   JY-0650 
ชนิด  คีมย้ำรวมหัว    คีมตัดสายโคแอกเชีล    คีมย้ำหางปลา หนา 
ขนาด  6/8P RJ-11/12/45    RG-174/RG-9     6-50 Sqmm. 
ยาว  187 MM.    165 MM.    380 MM. 
น้ำหนัก 0.26kG   0.14 kG   1.10 kG
ราคา  800.-    600.-    1,900.- 
           
          
รุ่น  KH-150    CT-150    KH-230 
ชนิด คีมย้ำหางปลา หนา    คีมย้ำหางปลา หนา    คีมย้ำหางปลา หนา 
ขนาด 10-120 Sqmm.   16-150 Sqmm.   10-240 Sqmm.
ยาว 620 MM.   760 MM.   720 MM.
น้ำหนัก 3.2 kG   4.8 kG   3.3 kG
ราคา 3,800.-   4,600.-   7,000.-
คีมย้ำ ยี่ห้อ OPT 

คีมย้ำหางปลา ยี่ห้อ OPT

คีมปอก & คีมตัด ยี่ห้อ OPTเทปพันสายไฟ

เทปพันสายไฟ ตรากวางม้วนเล็ก กล่องละ 200 ม้วน ราคาม้วนละ 10 บาท

ม้วนใหญ่ กล่องละ 200 ม้วน ราคาม้วนละ 30 บาท 

รายการสินค้า

ตู้คอนโทรลสำเร็จรูป

พัดลมระบายอากาศ