**** คลิกรูปภาพ ภาพใหญ่ขึ้น ****

 Current Tranformer : หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า

รุ่น RATED CURRENT ราคา / ตัว
MSQ-30 10/5A, 20/5A 220.-
  30/5A, 60/5A, 100/5A, 150/5A, 200/5A 220.-
     
MSQ-40 200/5A, 250/5A, 300/5A, 400/5A 220.-
     
MSQ-60 400/5A, 500/5A, 600/5A 360.-
  800/5A 380.-
     
MSQ-100     1000/5A 510.-
1200/5A 550.-
1500/5A 610.-
2000/5A 760.-
3000/5A 1,200.-
     
 MSQ-125     2000/5A 900.-
2500/5A 1,230.-
3000/5A 1,360.-
4000/5A 1,600.-
5000/5A 1,990.-

__________________________________________________________

CT เหลี่ยม : Shinohawa


รุ่น Amp Cap ราคา
JY-30 10/5 ,20/5 2.5VA 500.-
30/5 ,50/5 ,60/5 480.-
       
JY-40  100/5 2.5VA 460.-
200/5 ,250/5 ,300/5 5VA 460.-
       
JY-60   400/5 5VA 555.-
500/5 10VA 670.-
600/5 10VA 730.-
       
JY-100     800/5  15VA     800.-
1000/5 950.-
1200/5 1,050.-
1500/5 1,200.- 
1600/5  1,300.- 
2000/5 1,700.-
2500/5 ,3000/5 20VA 2,050.-
       
JY-126 2000/5  20VA  1,750.- 
  2500/5 ,3000/5  2,100.- 

__________________________________________________________

CT กลม : Shinohawa


รุ่น Amp Cap ราคา
CK-29 10/5 ,20/5 2.5VA 500.-
30/5 ,50/5 ,60/5 420.-
100/5 385.-
150/5 ,200/5 5VA 410.-
       
CK-39 250/5 5VA 410.-
300/5 460.-
4005 485.-
500/5 10VA 550.-
       
CK-61 600/5 10VA 575.-
800/5 15VA 650.-
       
CK-85 1000/5 15VA 800.-
1200/5 900.-
       
CK-105 1500/5 15VA 1,050.-
2000/5 1,300.-
       
CK-125 3000/5 20VA 1,750.-
4000/5 2,500.-

__________________________________________________________


พาเนลมิเตอร์ 50 x 50 MM.

   แอมป์มิเตอร์ (Amp Meter) ขนาด 50 x 50 มิล
   รุ่น (Model)       Connection        Measurin Rang           ราคา   
50x50 A    Direct Connection
   (ต่อตรง)
  5A, 10A, 15A,
  20A, 30A
   170.-
       
   โวล์ทมิเตอร์ (Voltage Meter) ขนาด 50 x 50 มิล
รุ่น (Model) Voltage Range ราคา
50x50 V 0-300V, 0-500V 170.-

__________________________________________________________

พาเนลมิเตอร์ 80 x 80 MM.

     แอมป์มิเตอร์ (Amp Meter) ขนาด 80 x 80 มิล
   รุ่น (Model)       Connection            Measurin Rang    ราคา   
   80x80 A   Direct Connect   
         ต่อตรง
     5A, 10A, 15A, 20A    
    30A, 40A, 50A, 60A
   180.-
   80x80 A (CT)    For CT x /5A
      (ผ่าน CT)
        20/5A, 30/5A,
  50/5A, 60/5A, 100/5A
   180.-
       
     โวล์ทมิเตอร์ (Volt Meter) ขนาด 80 x 80 มิล
    รุ่น (Model)                    Measuring Range ราคา
    80x80 V                  0-300V, 0-500V, 0-600V   180.-

__________________________________________________________

พาเนลมิเตอร์แบบอนาล็อก 96 x 96 MM.

     แอมป์มิเตอร์ (Amp Meter)
   รุ่น      Connection   Measurin Rang ราคา 
96A Direct Connect   
ต่อตรง
20A, 30A, 50A, 60A,
80A, 100A
320.-

96A

 

Connect With CT X/5A
(ต่อผ่าน CT)
20/5A, 30/5A, 50/5A, 60/5A, 80/5A,
100/5A, 150/5A, 200/5A, 250/5A, 
300/5A, 400/5A, 500/5A, 600/5A
800/5A, 1000/5A , 1200/5A, 1500/5A,
2000/5A ,2500/5A, 3000/5A
300.-
       
    โวล์ทมิเตอร์ (Volt Meter)
รุ่น  Connection    Measurin Rang ราคา
96V Direct Connect    0-300V, 0-500V 320.-

 

     มิเตอร์วัดความถี่ (Frequency Meter)
รุ่น (Model) Type Accuracy Class Input Voltage Measurin Rang ราคา
F96 แบบเข็ม 1.0 220V, 380V 45...55 Hz, 45...65 Hz 950.-
R96 แบบสั่น 1.5 220V, 380V 45...55 Hz, 45...65 Hz 950.-
             
     เพาเวอร์ แฟคเตอร์ (Power Factor Meter)
รุ่น (Model) Input Voltage Accuracy Class Action Input Current Measurin Rang ราคา
PF96 220V 2.5 1P 5A Cap 0.5...1...0...0.5 IND 1,700.-
PF96 380V 2.5 3P, 4W 5A Cap 0.5...1...0...0.5 IND 1,700.-

__________________________________________________________


มิเตอร์ ขนาด 48 x 48 มิล

METER SCALE RANGE ราคา
Volt Meter (AC) 300V, 500V, 600V 350.-
AMP Meter (AC) ต่อตรง 5A 310.-
10A ,25A 350.-
40A 350.-
50A 400.-
100A 500.-
AMP Meter (AC) ต่อผ่าน CT 10/5, 15/5, 20/5, 25/5, 30/5, 40/5, 50/5,
60/5, 100/5, 150/5, 200/5, 250/5, 300/5
400/5, 500/5, 600/5, 800/5
310.-
FREQUENCY Meter 45-65 HZ (220V) 1,200.-

__________________________________________________________

มิเตอร์ ขนาด 72x72
Meter Rang ราคา/ตัว
AC Volt 100V,150V,200V,300V,500V,600V 470.-
     
AC Amp ต่อตรง 5A, 10A, 25A, 30A, 40A, 50A 470.-
     
AC Amp ต่อผ่าน CT   10/5A, 15/5A, 20/5A, 25/5A, 30/5A 470.-  
40/5A, 50/5A, 60/5A, 100/5A, 150/5A
200/5A, 250/5A, 300/5A, 500/5A, 600/5A

__________________________________________________________

แอมป์มิเตอร์ 2 เข็ม 96x96
Meret Rang ราคา / ตัว

AC Amp ต่อผ่าน CT

60/5A, 100/5A, 150/5A 1,100.-
200/5A, 300/5A, 400/5A
500/5A, 600/5A, 800/5A
1000/5A, 1200/5A
Volt ซีเล็คเตอร์ในตัว 500V 900.-
__________________________________________________________

แลมป์ ดิจิตอล 22มิล โวล์ทมิเตอร์
รายละเอียด สี ราคา / ตัว
15-500V AC เขียว,แดง,เหลือง 130.-
  น้ำเงิน,ขาว 170.-
10-100V DC เขียว,แดง,เหลือง 135.-
__________________________________________________________

 แลมป์ ดิจิตอล 22มิล แอมป์มิเตอร์ 0-100AC
 สี ราคา / ตัว
เหลือง,เขียว,แดง  230.-
น้ำเงิน,ขาว  320.-__________________________________________________________โวล์ทมิเตอร์เหลี่ยม ดิจิตอล 22มิล
12-500VAC เขียว,แดง,เหลือง 140.-
     
แอมป์มิเตอร์เหลี่ยม ดิจิตอล 22มิล 
0-100AC เหลือง,เขียว,แดง 230.-
น้ำเงิน,ขาว 320.-


__________________________________________________________มิเตอร์ SR-65
หน้าปัด 83 มิล, รูเจาะขนาด 65 มิล กลม

Meter Rang ราคา / ตัว
Volt AC 0-300V, 0-500V 280.-
Volt DC 0-50V 280.-
Amp AC ต่อตรง 10A, 20A, 30A 280.-
60A 280.-
Amp AC ผ่าน CT 100/5 280.-
Amp DC 10A, 20A 280.-

__________________________________________________________

มิเตอร์ MU-45 หน้าปัด 53 x 60 มิล, รูเจาะ 45 มิล กลม

Meter Rang ราคา / ตัว
Volt AC 0-300V 300.-
Volt DC 0-30V, 0-100V 300.-
Amp DC 10A, 20A, 30A, 50A 300.-

__________________________________________________________

มิเตอร์ YH-670 หน้าปัด 60 x 70 มิล, รูเจาะ 45 มิล กลม

Meter Rang ราคา / ตัว
Volt DC 0-20V, 0-50V, 0-100V 300.-
Amp DC 1A, 15A, 30A 300.-


__________________________________________________________

มิเตอร์แบบดิจิตอล ขนาด 50 x 50เจาะรู ขนาด 45 มิล
Meter Rang ราคา / ตัว
Amp AC 0-60A (Aux.Power 220VAC) 550.-
Volt AC 130-300V 450.-
Amp DC 0-30A (Aux.Power 5-30VDC) 550.-
Volt DC 0-99V (Aux.Power 5-30VDC) 450.-

__________________________________________________________

มิเตอร์แบบดิจิตอล ขนาด 80 x 80

 
เจาะรู ขนาด 65 มิล
Meter Rang ราคา / ตัว
Amp AC 60A AC : ไฟเลี้ยง 120-300VAC 750.-
Volt AC 300V AC : ไฟเลี้ยง 120-300VAC 600.-
Amp DC 30A DC : ไฟเลี้ยง 5-30VDC 750.-
Volt DC 99.9V DC : ไฟเลี้ยง 5-30VDC 600.-

__________________________________________________________

มิเตอร์แบบดิจิตอล ขนาด 70 x 42


เจาะรู ขนาด กว้าง 68 x สูง 38 มิล
Meter Rang ราคา / ตัว
Amp AC 0-60A (Aux.Power 220VAC) 500.-
Volt AC 130-300V 400.-
Amp DC 0-30A (Aux.Power 5-30VDC) 500.-
Volt DC 0-99V (Aux.Power 5-30VDC) 400.-

__________________________________________________________

มิเตอร์แบบดิจิตอล ขนาด 96 x 48


เจาะรู ขนาด 45 x 92 มิล
Meter Rang ราคา / ตัว
Amp  AC 5A (ต่อผ่าน CT 10/5A-8000/5A) 1,100.-
Volt  600 VAC 1,100.-
Amp+Volt AC 5A (ต่อผ่าน CT 10/5A-8000/5A) + 600 VAC 2,200.-
Amp+Volt+HZ AC 5A (ต่อผ่าน CT 10/5A-8000/5A) + 600 VAC
+1-99.9Hz (input 50-600V)
2,200.-
HZ (Frequency) 1-99.9Hz (input 50-600V) 1,200.-
PF (Power Factor) 0.000C-0.500C-1.000-0.500L-0.000L 2,500.-
__________________________________________________________

พาเนลมิเตอร์แบบดิจิตอล


     CT operated AC Ammeter (แอมป์ดิจิตอล)
รุ่น (Model)  Frame Size (mm)   Mode   Display Range   ราคา/บาท 
DX-A96 96 x 96 x/5A* 0-9999A 1,200.-
DX-A72 72 x 72 x/5A* 0-9999A 1,200.-
         
Direct input AC Voltmeter (โวลต์ดิจิตอล)
DX-V96 96 x 96 0-600V 1,200.-
DX-V72 72 x 72 0-600V 1,200.-
         
Frequency Meter (ไซเกิ้ลมิเตอร์วัดความถี่)
DX-F696 96 x 96 30-100.0Hz 1,280.-
DX-F72 72 x 72 30-100.0Hz 1,280.-
         
Digital Power Factor Meter (ดิจิตอลคอสมิเตอร์)
DX-PF96S 96 x 96 1P LO-1.0-C0 3,800.-
DX-PF72S 72 x 72 1P LO-1.0-C0 3,800.-
         
Digital Watt Meter (ดิจิตอลวัตต์มิเตอร์)
DX-P96S 96 x 96 1P 0-9999* 3,800.-
DX-P72S 72 x 72 1P 0-9999* 3,800.-
         
Digital Panel Meter (ดิจิตอลพาเนลมิเตอร์ DP3-96 (3 Display)
DX-Z96I3 96 x 96 x/5A 0-9999A 3,000.-
DX-Z96U3 96 x 96 - 0-600V 3,000.-
DX-Z96UIF 96 x 96 3,500.-
DX-Z96UIP 96 x 96 5,800.-
__________________________________________________________

รายการสินค้า

ตู้คอนโทรลสำเร็จรูป

พัดลมระบายอากาศ