โซลิตสเตจรีเลย์

รุ่น Input Output ราคา
SSR-05DA 3-32VDC       5A  24-380VAC 360.-
SSR-10DA 10A 24-380VAC 420.-
SSR-25DA 25A 24-380VAC 550.-
SSR-40DA 40A 24-380VAC 670.-
SSR-10DA-H 10A 75-380VAC 620.-
SSR-25DA-H 25A 75-380VAC 730.-
SSR-40DA-H 40A 75-380VAC 860.-
SSR-05AA 80-250VAC       5A  24-380VAC 470.-
SSR-10AA 10A 24-380VAC 550.-
SSR-25AA 25A 24-380VAC 670.-
SSR-40AA 40A 24-380VAC 790.-
SSR-10AA-H 10A 75-380VAC 680.-
SSR-25AA-H 25A 75-380VAC 800.-
SSR-40AA-H 40A 75-380VAC 920.-
SSR-10VA Adjusted   10A 24-380VAC 420.-
SSR-25VA 25A 24-380VAC 550.-
SSR-40VA 40A 24-380VAC 670.-
SSR-05DD 3-32VDC  5A 5-60 VDC 550.-
SSR-10DD 5A 5-60 VDC 670.-
HS-1 Heat Sink  - 230.-
HS-2 - 100.-
NP-K Trimmer. 250 Ω to 110V/500K Ω to 220V 150.-โซลินอยเบรก : KOKUSAI

รายการสินค้า

ตู้คอนโทรลสำเร็จรูป

พัดลมระบายอากาศ