**** คลิกรูปภาพ ภาพใหญ่ขึ้น **** 

กล่องกันน้ำ PVC สีเทา , สีขาว ยี่ห้อ ABCO

ขนาด บรรจุ / กล่อง สีเทา / อัน สีขาว / อัน
2 x 4 60 16.- 17.-
4 x 4 40 32.- 34.-
6 x 6  30 67.- 71.-
6 x 8  30 84.- 89.-
8 x 8  20 105.- 111.-
8 x 12 10 132.- 139.-


แผง PVC ยี่ห้อ ABCO


ขนาด บรรจุ / กล่อง สีขาว / อัน
4 x 6 100 14.-
6 x 8 50 26.-
8 x 10  24 45.-
10 x 12  12 62.-
13 x 15  12 127.-


ตู้กันน้ำ สีเทา , สีขาว ยี่ห้อ ABCOขนาด บรรจุ / กล่อง สีเทา / อัน สีขาว / อัน
4 x 6 20 68 70.-
6 x 8 12 77 82.-
7 x 12  10 108.- 113.-
9 x 10  12 103.- 113.-
10 x 12  6 165.- 175.-


กล่องพลาสติกกันน้ำ : Nano

รุ่น ขนาด บรรจุ สีเทา ราคา สีขาว ราคา
Nano.201  2 x 4   60  17.50  18.50
Nano.202  4 x 4   40  35.-  37.-
Nano.203  5 x 10   20  87.-  92.-
Nano.204  6 x 6   30  69.-  73.-
Nano.205  8 x 6   16  87.-  92.-
Nano.206  8 x 8   16  110.-  116.-
Nano.207  8 x 12  10  139.-  145.-

 
กล่องพลาสติกกันน้ำ แบบฝาใส : Nano

รุ่น ขนาด บรรจุ สีเทา ราคา สีขาว ราคา
Nano.201 C  2 x 4   60  32.- 32.-
Nano.202 C  4 x 4   40  63.- 63.-
Nano.203 C  5 x 10   20 142.- 142.-
Nano.204 C  6 x 6   30 118.- 118.-
Nano.205 C  8 x 6   16 158.- 158.-
Nano.206 C  8 x 8   16 174.- 174.-
Nano.207 C  8 x 12   10 245.- 245.-

แผงไฟฟ้าพลาสติก : Nano

รุ่น ขนาด บรรจุ สีขาว ราคา
Nano.301  4 x 6   40  17.-
Nano.302  6 x 8   40  28.-
Nano.303  8 x 10  20  47.-
Nano.304  10 x 12   20  64.-
Nano.305  13 x 15   10  129.-


ตู้กันน้ำพลาสติก : Nano


รุ่น ขนาด บรรจุ สีขาว ราคา
Nano.11  4.5 x 6.5 x 3.5"  20 70.-
Nano.22  8.5 x 9.5 x 5"  100 125.-

 

 

ตู้กันน้ำพลาสติก มีหลังคา : Nano


รุ่น ขนาด บรรจุ สีเทาราคา สีขาว ราคา
Nano.101  8 x 12.5 x 6" 1 140.- 140.-
Nano.102  11.5 x 13 x 6" 1 300.- 300.-
Nano.103 12.5 x 16 x 6.5. 1 550.- 550.-

RITTOE 200 Series :
กล่องพลาสติกแบบฝาทึบ ฝาใส พร้อมแผ่นใน (ABS)

- แบบฝาทึบ (ABS) รุ่น E    
- แบบฝาใส (เฉพาะฝา PC) รุ่น E/T    
- แผ่นในสำหรับยึดอุปกรณ์ (อะลูซิงค์)

 ขนาด   แบบฝาทึบ  แบบฝาใส  แผ่นในยึดอุปกรณ์
กว้าง สูง ลึก  ชนิด  ราคา ชนิด ราคา ชนิด ราคา
75  125 50  E 201  45        
 110  110  60  E 202  100        
 125  250  90  E 203  210        
 150  150  80  E 204  170  E 204/T  225 EMP 204  45
 200  150  100  E 205  215  E 205/T  275 EMP 205  55
 200  200  100  E 206  250  E 206/T  330 EMP 206  70
 200  300  100  E 207  350  E 207/T  450 EMP 207  100
250  350  120  E 208  500  E 208/T  590 EMP 208  130

EU Series : ตู้พลาสติกพร้อมแผ่นในสำหรับยึดอุปกรณ์ (ABS)

- แบบฝาทึบ (ABS) รุ่น EU     - แบบฝาใส (เฉพาะฝา PC) รุ่น EUT

ขนาด แบบฝาทึบ แบบฝาใส
กว้าง สูง ลึก ชนิด ราคา ชนิด ราคา
180 300 130 EU 1 380 EUT 1 465
300 280 130 EU 2 535 EUT 2 675
300 410 150 EU 3 770 EUT 3 1,010
350 480 180 EU 4 1,050 EUT 4 1,330

 

 EU SERIES :
ตู้พลาสติกกันฝุ่นกันฝน (มีหลังคา)
พร้อมแผ่นในสำหรับยึดอุปกรณ์

- แบบฝาทึบ (ABS) รุ่น EUR    
- แบบฝาใส (เฉพาะฝา PC) รุ่น EUR/T

ขนาด แบบฝาทึบ   แบบฝาใส  
กว้าง สูง ลึก ชนิด ราคา ชนิด ราคา
180 320 130 EUR 1 450 EUR/T 1 560
300 300 130 EUR 2 650 EUR/T 2 810
300 430 150 EUR 3 930 EUR/T 3 1,170
350 510 180 EUR 4 1,250 EUR/T 4 1,540

EP Series : ตู้พลาสติกพร้อมแผ่นในสำหรับยึดอุปกรณ์ (ABS)

- แบบฝาทึบ (ABS) รุ่น EP     - แบบฝาใส (เฉพาะฝา PC) รุ่น EPT

ขนาด แบบฝาทึบ แบบฝาใส
กว้าง สูง ลึก ชนิด ราคา ชนิด ราคา
310 410 180 EP 1 1,250 EPT 1 1,550
420 520 220 EP 2 2,250 EPT 2 2,675
450 600 220 EP 3 2,675 EPT 3 3,375
550 700 250 EP 4 3,600    EP Series :
ตู้พลาสติกกันฝุ่นกันฝน (มีหลังคา)
พร้อมแผ่นในสำหรับยึดอุปกรณ์

 - แบบฝาทึบ (ABS) รุ่น EPR    
- แบบฝาใส (เฉพาะฝา PC) รุ่น EPR/T

ขนาด
แบบฝาทึบ
แบบฝาใส
กว้าง
สูง
ลึก
ชนิด
ราคา
ชนิด
ราคา
310
430
180
EPR 1
1,470
EPR/T 1
1,850
420
550
220
EPR 2
2,600
EPR/T 2
3,250
450
650
220
EPR 3
3,500
EPR/T 3
4,350
550
750
250
EPR 4
4,500
 
 

 

 

รายการสินค้า

ตู้คอนโทรลสำเร็จรูป

พัดลมระบายอากาศ