**** คลิกรูปภาพ ภาพใหญ่ขึ้น **** 

ท็อกเกิ้ลสวิทช์ : Toggle Switch


ท็อกเกิ้ลสวิทช์ 15A 250VAC พร้อมแผ่นป้ายอลูมิเนียม
รุ่น ขั้ว รายละเอียด บรรจุ / กล่อง ราคา /ตัว
C511B  ON-OFF  20  70.- 
C512B  ON-ON  20  90.- 
C513B  ON-OFF-ON  20  90.- 
C521B  ON-OFF  20  105.- 
C522B  ON-ON  20  115.- 
C523B  ON-OFF-ON  20  115.- 
         
ท็อกเกิ้ลสวิทช์ สปริงรีเทิร์น 15A 250VAC พร้อมแผ่นป้ายอลูมิเนียม    
C5R11B  ON-OFF   20  100.- 
C5R12B  ON-ON   20  110.- 
C5R13B  ON-OFF-ON   20  110.- 
C5R21B 4 ON-OFF 20 130.-
C5R22B  ON-ON   20  140.- 
C5R23B  ON-OFF-ON   20  140.- 
RC-T  Rainproof Cap  20  145.- 

__________________________________________________________

ท็อกเกิ้ลสวิทช์ : Toggle Switch ยี่ห้อ PL

รุ่น รายละเอียด ขั้ว ราคา / ตัว
ENT 1021 ON-OFF 2 28.-
ENT 1221 ON-OFF 4 32.-
ENT 1122 ON-OFF-ON 3 28.-
ENT 1322 ON-OFF-ON 6 40.-
ENT 1121 ON-ON 3 28.-

__________________________________________________________

ร็อกเกอร์ สวิทช์ : ROCKER SWITCH


รุ่น ขั้ว รายละเอียด บรรจุ / ถุง ราคา / ตัว
KCD1-103-2 3 ON-OFF-ON 20 15.-
KCD2-201N-2 4 มีไฟ ON-OFF 20 39.-
KCD2-202N-2 6 มีไฟ ON-ON 20 39.-
KCD2-2101N-2  มีไฟ ON-OFF  20 40.- 
KCD3-101EN  ON-OFF  20  27.- 
KCD2-2101EN  ON-OFF   20  65.- 
KCD1-101-5  ON-OFF    20  20.- 
KCD1-102-5  ON-OFF     20  25.- 
KCD1-103-5  ON-OFF-ON  20  25.- 
KCD1-101-9  ON-OFF   20  23.- 
KCD1-101N-9  3 มีไฟ ON-OFF  20  29.- 
KCD1-101-1  2 ON-ON  20  11.- 
KCD1-101N-2 3 มีไฟ ON-OFF  20 22.-
KCD1-201-4  ON-OFF     20  22.- 
KCD5-102 3 ON-ON 20 13.-
KCD1-201N-4 4 มีไฟ ON-OFF  20 27.-
KCD1-101-8 2 ON-OFF  20 23.-
KCD1-101N-8 3 มีไฟ ON-OFF-ON  20 29.-
KCD3-102N 3 มีไฟ ON-ON  20 27.-
KCD3-101N-2C  3 มีไฟ ON-OFF 20 35.-
KCD2-201/N 4 มีไฟ ON-OFF 20 35.-
KCD2-203N มีไฟ ON-OFF-ON   20  35.- 
KCD2-2101 4P 6 มีไฟ ON-ON  20 40.-
WPC-04 4 Waterproof Cover 20 49.-

__________________________________________________________

รายการสินค้า

ตู้คอนโทรลสำเร็จรูป

พัดลมระบายอากาศ