ฟิวส์ลิงก์

รุ่น AMP 22 KV 35 KV
FUL-3 3A 83.- 118.-
FUL-6 6A 83.- 118.-
FUL-8 8A 83.- 118.-
FUL-10 10A 83.- 118.-
FUL-15 15A 85.- 147.-
FUL-20 20A 85.- 147.-
FUL-25 25A 98.- 230.-
FUL-30 30A 100.- 230.-
FUL-40 40A 125.- 230.-
FUL-50 50A 130.- 230.-
FUL-63 63A 210.- 388.-
FUL-65 65A 210.- 388.-
FUL-80 80A 220.- 388.-
FUL-100 100A 220.- 388.-
FUL-150 150A 380.- 580.-
FUL-200 200A 400.- 680.-

 เพาเวอร์ซัพพลาย : Switching 

รุ่น Output 12VDC ยี่ห้อ NeoX  ราคา
JW-3A 36W 3A 250.-
JW-5A 60W 5A 280.-
JW-10A 120W 10A 350.-
JW-15A 180W 15A 420.-
JW-20A 250W 20A 480.-
JW-30A 300W 30A 600.-

รุ่น Output 12VDC ยี่ห้อ Cikachi Output 24VDC ยี่ห้อ Cikachi
JW15 1.3A 15W 310.- 0.625A 15W 310.-
JW35 3A 35W 450.- 1.5A 35W  450.-
JW50 4.2A 50W 580.- 2.2A 50W 580.-
JW100 8.5A 100W 740.- 4.5A 100W 740.-
JW150 12.5A 150W 890.- 6.5A 150W 890.-
JW250 20A 250W 1,500.- 10A 250W 1,500.-
JW350 29A 350W 1,830.- 14.6A 350W 1,830.-


รายการสินค้า

ตู้คอนโทรลสำเร็จรูป

พัดลมระบายอากาศ