ฟหมุน ยี่ห้อ PL

รุ่น ขนาด ไฟ สี ราคา / ตัว
LTE 1104 4 นิ้ว 12VDC , 24VDC , 220VAC แดง , เหลือง , เขียว , น้ำเงิน 400.-
LTE 1105 5 นิ้ว 500.-
LTE 1121 5 นิ้ว 500.-
LTE 1161 6 นิ้ว 800.-
LTE 1181 7 นิ้ว 1,200.-
ไฟสัญญาณ ยี่ห้อ PL


รุ่น ไฟ สี แบบกระพริบ แบบไม่กระพริบ
LTA 205-1 24VDC , 220VAC แดง 660.- 660.-
LTA 205-2 แดง , เขียว 740.- 740.-
LTA 205-3 แดง , เหลือง , เขียว 840.- 840.-


ไฟหมุน ยี่ห้อ Pten


รุ่น รายละเอียด ไฟ สี ราคา / ตัว LED / ตัว
LTE 1102 ชนิดหมุน 12VDC , 24VDC , 220VAC แดง , เหลือง , เขียว , น้ำเงิน 600.- 850.-
LTE 1122 ชนิดหมุน 950.- 1,100.-
LTE 1101 ชนิดหมุน 1,100.- 1,200.-
LTE 1102J ชนิดหมุน มีเสียง 850.- 1,000.-


ไฟสัญญาณ ยี่ห้อ Pten


12VDC, 24VDC, 220VAC แบบหลอดเขี้ยว
รุ่น สี ไม่กระพริบ กระพริบ ไม่กระพริบ มีเสียง กระพริบ มีเสียง
LTA205-1 แดง  1,050.-  1,550.-  1,450.-  2,200.-
LTA205-2  แดง,เขียว  1,450.-  1,900.-  2,050.-  2,750.-
LTA205-3  แดง,เขียว,เหลือง  1,850.-  2,350.-  2,550.-  3,250.-
LTA205-4  แดง,เหลือง,เขียว,น้ำเงิน  2,450.-  2,850.-  3,150.-  3,750.-
LTA205-5  แดง,เหลือง,เขียว,น้ำเงิน,ขาว  3,050.-  3,450.-  3,650.-  4,350.-ไฟสัญญาณ ยี่ห้อ Shinohawa


รุ่น ไฟ รายละเอียด สี หลอดเขี้ยว หลอด LED
LTA205-1T 12,24VDC,220VAC ไม่กระพริบ แดง,เหลือง 820.- 1,250.-
LTA205-2T 12,24VDC,220VAC ไม่กระพริบ แดง/เขียว,เหลือง/เขียว 1,050.- 1,600.-
LTA205-3T 12,24VDC,220VAC ไม่กระพริบ แดง/เหลือง/เขียว 1,250.- 1,900.-
LTA205-4T 12,24VDC,220VAC ไม่กระพริบ แดง/เหลือง/เขียว/น้ำเงิน 1,400.- 2,400.-
LTA205-1W 12,24VDC,220VAC กระพริบ แดง,เหลือง 910.- 1,350.-
LTA205-2W 220VAC กระพริบ แดง/เหลือง 1,150.- 1,700.-
LTA205-2W 12,24VDC,220VAC กระพริบ แดง/เขียว,เหลือง/เขียว 1,150.- 1,700.-
LTA205-3W 12,24VDC,220VAC กระพริบ แดง/เหลือง/เขียว 1,450.- 2,200.-
LTA205-4W 24VDC,220VAC กระพริบ แดง/เขียว/เหลือง/น้ำเงิน 1,600.- 2,500.-
LTA205-2WJ 24VDC,220VAC มีเสียง กระพริบ แดง/เขียว,เหลือง/เขียว 1,500.- 2,000.-
LTA205-3WJ 24VDC,220VAC มีเสียง กระพริบ แดง/เหลือง/เขียว 1,650.- 2,500.-
LTA205-4WJ 24VDC,220VAC มีเสียง กระพริบ แดง/เขียว/เหลือง/น้ำเงิน 1,800.- 2,800.-


มอเตอร์ไซเรน

รุ่น Voltage Current W dBA RPM ราคา
MS-190 24 VDC 1.55A 38W
95-100db 
4000-4200 500.-
MS -190  220 VAC  0.20A  45W  4600-4800 500.- 
             
MS-290  220 VAC  0.375A  80W 100-105db 5900-6200 800.-
             
MS-390  220 VAC  0.68A  150W  110-115db 7400-7600 1,850.- 

รายการสินค้า

ตู้คอนโทรลสำเร็จรูป

พัดลมระบายอากาศ