*** คลิกรูปภาพ ภาพใหญ่ขึ้น ***

แมกเนติก & โอเวอร์โหลด : PL

  
โอเวอร์โหลด : PL


แมกเนติก & โอเวอร์โหลด : Viva

รุ่น Rated Operational Current ราคา
220vac 380vac
A KW(HP) A KW(HP)
JAC-9 11 2.5(3.5) 9 4(5.5) 215.-
   JAC-12    13 3.5(5) 12 5.5(7.5) 255.-
JAC-18 18 4.5(6) 18 7.5(10) 340.-
JAC-22 22 5.5(7.5) 22 11(15) 370.-
JAC-32 32 7.5(10) 35 15(20) 570.-
JAC-40 40 11(15) 40 18.5(25) 620.-
JAC-50 55 15(20) 50 22(30)    1,200.-   
JAC-65 65 18.5(25) 65 65(40) 1,250.-
           
Tree Element Thernal Overload Relay
JAR-22 JAC9-22

(0.1-0.16)  (0.16-0.25) (0.25-0.4) (0.4-0.63)
(0.63-1) (1-1.6) (1.6-2.5) (2.5-4) (4-6) (5-8)
(6-9) (7-10) (9-13) (12-18) (16-22)

195.-
JAR-40 JAC32-40 (4-6) (5-8) (6-9) (7-10) (9-13) (12-18)
(16-22) (18-26) (24-36) (28-40)
310.-
JAR-85 JAC32-40   (45-65) (54-75) (63-85) 500.-


แมกเนติก & โอเวอร์โหลด : Schneider

 
แมกเนติก
รุ่น A HP KW Aux. ราคา/ตัว
LC1D09 9 5.5 4 1NO+1NC 880.-
LC1D12 12 7.5 5.5 1NO+1NC 1,150.-
LC1D18 18 10 7.5 1NO+1NC 1,790.-
LC1D25 25 15 11 1NO+1NC 2,610.-
LC1D32 32 20 15 1NO+1NC 3,270.-
LC1D40A 40 25 18.5 1NO+1NC 4,590.-
LC1D50A 50 30 22 1NO+1NC 5,100.-
LC1D65A 65 40 30 1NO+1NC 6,890.-
LC1D80 80 50 37 1NO+1NC 7,450.-
LC1D95 95 60 45 1NO+1NC 8,270.-
LC1D115 115 75 55 1NO+1NC 11,580.-
LC1D150 150 100 75 1NO+1NC 16,430.-
           
โอเวอร์โหลด
รุ่น ราคา / ตัว
LRD01 0.1-0.16  1,230.- 
LRD02 0.16-0.25  1,230.- 
LRD03 0.25-0.4  1,230.-  
LRD04 0.4-0.63  1,230.-  
LRD05 0.63-1  1,230.-  
LRD06 1-1.6  1,230.-  
LRD07 1.6-2.5 1,230.-  
LRD08 2.5-4 1,230.-  
LRD10 4-6  1,230.-  
LRD12  5.5-8 1,230.-  
LRD14  7-10  1,230.-  
LRD16  9-13  1,530.- 
LRD21 12-18 1,740.-
LRD22  17-25 1,740.- 
LRD32  23-32 2,040.- 
LRD340 30-40 3,060.-
LRD350 37-50 3,060.-
LRD365 48-65 3,730.-
LRD3363 63-80 4,290.-
LRD3365 80-104 5,000.-
LRD4367 95-120 7,760.-
LRD4369 110-140 11,120.-แมกเนติก & โอเวอร์โหลด : MITSUBISHI

    

รหัส Rate current (AC3) Auxiliary ราคา
220-240V 380-440V NO NC
S-T 10 11 560.-
S-T 12 13  12  770.- 
S-T 20  22  22  1 1,120.-
S-T 21  22  22  2 1,320.-
S-T 25  30  30  2 1,620.-
S-T 35  40  40  2,200.- 
S-T 50  55  55  2,700.- 
S-T 65 65 65 2 2 3,300.-
S-T 80 85 85 2 2 4,700.-
S-T100 105 105 2 2 5,200.-
S-N125 125 120 2 2 7,300.-
S-N150 150 150 2 2 10,500.-
S-N180 180 180 2 2 12,100.-
S-N220 250 250 2 2 16,300.-

โอเวอร์โหลด Mitsubishi


รุ่น กระแสแอมป์ ใช้สำหรับ ราคา / ตัว
TH-T18 0.12(0.1-0.16) , 0.17(0.14-0.22) , 0.24(0.2-0.32) , 0.35(0.28-0.42) ,
0.5(0.4-0.6)
0.7(0.55-0.85) , 0.9(0.7-1.1) , 1.3(1-1.6) , 1.7(1.4-2) ,
2.1(1.7-2.5), 2.5(2-3) ,
3.6(2.8-4.4) , 5(4-6) , 6.6(5.2-8) , 9(7-11)
, 11(9-13) , 15(12-18)
S-T10,12,
20,21 
620.-
TH-T25 0.24(0.2-0.32) , 0.35(0.28-0.42) , 0.5(0.4-0.6) , 0.7(0.55-0.85) , 0.9(0.7-1.1)
1.3(1-1.6) , 1.7(1.4-2) , 2.1(1.7-2.5) , 2.5(2-3) , 3.6(2.8-4.4) , 5(4-6) 
6.6(5.2-8) , 9(7-11) , 11(9-13) , 15(12-18) , 22(18-26)
S-T25,35 640.-
TH-T65 15(12-18) , 22(18-26) , 29(24-34) , 35(30-40) , 42(34-50) , 54(43-65) S-T65 1,060.-
TH-T100 67(54-80) , 82(65-100) S-T80 , 100 1,180.-
TH-N120(TA) 42(34-50) , 54(43-65) , 67(54-80) , 82(65-100)  S-N125  1,820.-
TH-N120(TA) 105(82-125) , 125(100-150) S-N150 1,930.-

รายการสินค้า

ตู้คอนโทรลสำเร็จรูป

พัดลมระบายอากาศ