ลิมิตสวิทช์

TZ-7000 Series
 รุ่น รายละเอียด คอนแทค    บรรจุ     ราคา/ชิ้น   
  N/O     N/C  
TZ-7100 Short push plunger 1 1 10  210.- 
TZ-7110 Push plunger  10  215.- 
TZ-7120  Hinge lever  10  200.- 
TZ-7121  Roller plunger  10  200.- 
TZ-7124     One-way roller lever   10  230.- 
   TZ-7140     Hinge short lever  10  200.- 
 
TZ-7000 Series
 รุ่น รายละเอียด คอนแทค    บรรจุ     ราคา/ชิ้น   
  N/O     N/C  
 TZ-7141 Short roller  1 1 10  210.- 
 TZ-7144 One-way short roller 10  230.- 
 TZ-7166  Panel mount push  10  290.- 
 TZ-7310  Panel mount roller  10  240.- 
 TZ-7311  Panel mount cross   10  255.- 
      TZ-7312       Fiexible rob 10  255.- 

 
TZ-8000 Series
 รุ่น รายละเอียด คอนแทค    บรรจุ     ราคา/ชิ้น   
  N/O     N/C  
 TZ-8104 Roller arm 1 1 10  460.- 
 TZ-8107 Adjustable rod 10  490.- 
 TZ-8108     Adjustable  arm   10  470.- 
 TZ-8111  Push plunger 10  440.- 
 TZ-8112 Roller plunger 10  450.- 
  TZ-8122    Cross  plunger 10  450.- 
TZ-8000 Series
 รุ่น รายละเอียด คอนแทค    บรรจุ     ราคา/ชิ้น   
  N/O     N/C  
 TZ-8166 Plastic rod switch 1 1 10  470.- 
 TZ-8167 Coil spring switch 10  470.- 
   TZ-8168  Steel rod swtich  10  470.- 
 TZ-8169    Spring wire switches    10  470.- 
WL- Series
 รุ่น รายละเอียด คอนแทค    บรรจุ     ราคา/ชิ้น   
  N/O     N/C  
WLCA2-2 Short roller lever 1 1 10  700.-
  WLCA12-2-Q     Adjust roller lever   10  740.-
WLCA32-41  Fork lever lock  10  850.-
WLCL  Adjust rod lever 10  690.-
WLD  Plain plunger  10  600.-
WLD1     - 10  620.-
 
WL- Series
 รุ่น รายละเอียด คอนแทค    บรรจุ     ราคา/ชิ้น   
  N/O     N/C  
WLD2 Roller plunger 1 1 10  620.-
WLD3 Ball plunger 10  700.-
WLNJ     Coil spring (6.5 dia.)   10  630.-
WLNJ-30  Coil spring (5.0 dia.) 10  630.-
WLNJ-2  Nylon wire 10  630.-
  WLNJ-S2   - 10  630.-
HL- Series
 รุ่น รายละเอียด   บรรจุ     ราคา/ชิ้น   
HL-5000 Roller lever 1 520.-
HL-5030    Adjustable roller lever    550.-
HL-5050 Adjustable rod lever   530.-
HL-5220 Sw.หัวติดลูกล้อด้านบน 470.-
   HL-5300    Coil spring 520.-
HL-5330 Sw.ก้านสปริงลวด 520.-
HL- Series
 รุ่น รายละเอียด   บรรจุ     ราคา/ชิ้น   
HL-5100 Sealed plunger 1 460.-
HL-5200 Sealed roller plunger   470.-
HL-5381 Sw.ก้านสปริง 520.-
     HL-5391           Sw.ก้านติดหัวลูกกลิ้งปรับได้      570.-
 
TLS- Series
 รุ่น รายละเอียด   บรรจุ     ราคา/ชิ้น   
TLS-101 Sw.หัวปุ่มยื่นด้านบน 1 300.-
TLS-103 Sw.หัวหัวติดลูกล้อด้านบน 310.-
TLS-111   Sw.ก้านติดหัวลูกกลิ้งด้านบน   330.-
TLS-131       Sw.ก้านติดหัวลูกล้อปรับได้       310.-
TLS-161 Sw.ก้านสปริงลวด 1 310.-
     TLS-171      Sw.ก้านไนลอนหุ้มสปริง 1 310.-
TLS- Series
 รุ่น รายละเอียด   บรรจุ     ราคา/ชิ้น   
  TLS-121   Sw.ก้านติดหัวลูกล้อ 1 300.-
TLS-127 Sw.ก้านติดหัวลูกกลิ้งด้านบน 330.-
   TLS-181    Sw.ก้านสปริง 310.-
TLS-191       Sw.ก้านหัวติดลูกกลิ้งยางปรับได้        370.-

รายการสินค้า

ตู้คอนโทรลสำเร็จรูป

พัดลมระบายอากาศ