สวิทช์ลูกศร ชนิดหัวกลม (Round Type) Ø 16 มิล
รุ่น คอนแทค ราคา
LA16Y-11 x 2P 1A1B แบบ 2 จังหวะ 290.-
LA16Y-22 x 3P 2A แบบ 3 จังหวะ 290.-
     
สวิทช์ลูกศร ชนิดสี่เหลี่ยมจตุรัสเล็ก (Square Type) Ø 16 มิล
LA16Z-11 x 2P 1A1B แบบ 2 จังหวะ 290.-
LA16Z-22 x 3P 2A แบบ 3 จังหวะ 290.-
     
สวิทช์ลูกศร ชนิดสี่เหลี่ยมผืนผ้าใหญ๋ (Rectangular Type) Ø 16 มิล
LA16J-11 x 2P 1A1B แบบ 2 จังหวะ 290.-
LA16J-22 x 3P 2A แบบ 3 จังหวะ 290.-

สวิทช์ลูกศร 25 / 30 มิลรุ่น รายละเอียด ราคา
SS-2512 สวิทช์ลูกศร 25MM. ON/OFF 1A1B 70.-
SS-2513 สวิทช์ลูกศร 25MM. ON/OFF/ON 1A1B 70.-
SS-3012 สวิทช์ลูกศร 30MM. ON/OFF 1A1B 80.-
SS-3013 สวิทช์ลูกศร 30MM. ON/OFF/ON 1A1B 80.-
LSS-2512 สวิทช์ลูกศร ก้านยาว 25MM. ON/OFF 1A1B 75.-
LSS-2513 สวิทช์ลูกศร ก้านยาว 25MM. ON/OFF/ON 1A1B 75.-
LSS-3012 สวิทช์ลูกศร ก้านยาว 30MM. ON/OFF 1A1B 90.-
LSS-3013 สวิทช์ลูกศร ก้านยาว 30MM. ON/OFF/ON 1A1B 90.-
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สวิทช์กุญแจ 25 / 30 มิล
รุ่น รายละเอียด ราคา
KSS-2512 สวิทช์กุญแจ 25MM. ON/OFF 1A1B 285.-
KSS-2513 สวิทช์กุญแจ 25MM. ON/OFF/ON 1A1B 285.-
KSS-3012 สวิทช์กุญแจ 30MM. ON/OFF 1A1B 325.-
KSS-3013 สวิทช์กุญแจ 30MM. ON/OFF/ON 1A1B 325.-
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คอนแทค
รุ่น รายละเอียด ราคา
CONTACT 1A Square 2 Terminal 40.-
CONTACT 1B Square 2 Terminal 40.-
CONTACT 1A1B Square 4 Terminal 45.-
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สวิทช์กดหัวเห็ด

รหัส รายละเอียด สี ราคา
MB251 (25MM)
สวิทช์กดหัวเห็ด

เขียว,เหลือง,แดง
65.-
MB301 (30MM) 75.-
RB251 (25MM)
สวิทช์กดล๊อคหัวเห็ด

เขียว,แดง
150.-
RB 301 (30MM) 160.-
 

รายการสินค้า

ตู้คอนโทรลสำเร็จรูป

พัดลมระบายอากาศ