สวิทช์แสงแดด


สวิทช์แสงแดด ยี่ห้อ DAKOสวิช์แสงแดด ยี่ห้อ PL

สวิทช์แสงแดด ราคา/บาท
CA-03 220V 3A 220.-
CA-06 220V 6A 240.-
CA-10 220V 10A 260.-
สวิช์แสงแดด ยี่ห้อ SAZN

                          
สวิทช์แสงแดด ราคา/บาท
เฉพาะหัว 400.-
เฉพาะขา 160.-
หัว+ขา 420.-


สวิทช์ลูกลอยทรงเหลียม : DAKOสวิทช์ลูกลอยกลม : DAKOสวิทช์ลูกลอย 2 ลูก : DAKOสวิทช์ลูกลอยปั๊มน้ำชนิด 2 ตุ้ม : DAESAN (แดซาน)

 สวิทช์ลูกลอย แบบ 2 ตุ้ม

 

PD-76AB สวิทช์ลูกลอยแบบ 2 ตุ้ม ราคา 430 บาท

 

 

 

 

 

 

 

 


 สวิทช์ลูกลอย ยี่ห้อ PL
รุ่น
ความยาวสาย
ราคา / ตัว
FLS-A 10A
3 เมตร
370.-
FLS-A 10A
5 เมตร
540.-


 

รายการสินค้า

ตู้คอนโทรลสำเร็จรูป

พัดลมระบายอากาศ