สายไฟ
 
THW  
Yazaki , BCC (100 เมตร) Fuhrer Deema (100 เมตร)
ขนาด Sqmm. ราคา / เมตร      ราคา/เมตร      ราคา / เมตร
 1 5.80 5.80 5.80
 1.5   8.20  7.70 7.70
 2.5   12.10  12.10 12.10
 4   18.70  18.70 18.70
 6   30.00 28.30 30.00
 10   49.30  49.30 49.30
 16   76.50  76.50 76.50
 25   120.00 120.00 120.00
 35   170.50 170.50 170.50
 50    229.20  229.20 229.20
 70   327.70  327.70 327.70
 95   451.50  451.50 451.50
 120  572.00 572.00 572.00
 150  700.00 700.00 700.00
 185  879.00 879.00 -
 240  1,153.00 1,153.00 -
300 1,445.00 1,445.00 -
400 1,850.00 1,850.00 -
500  2,395.00 2,395.00 -


THW-A สายอลูมิเนียม   สายทองแดงเปลือย
ขนาด Sqmm. Fuhrer (100 เมตร) BCC (100 เมตร)   Fuhrer (100 เมตร)
ราคา / เมตร ราคา / เมตร   ขนาด Sqmm. ราคา / เมตร
6 - -   1 5.80
10 9.08 9.08   1.5 7.70
16 12.32 12.32   2.5 12.10
25 18.17 18.17   4 18.70
35 23.48 23.48   6 30.-
50 31.64 31.64   10 49.30
70 49.66 49.66   16 76.50
95 64.88 64.88   25 120.-
120 79.33 79.33   35 170.50
150 96.46 96.46   50 229.20
185 120.06 120.06   70 327.70
240 157.03 157.03   95 451.50
300 192.08 192.08   120 572.-
400 -     150 700.-
500 -     - -

 
VAF
Sqmm. Fuhrer (100 เมตร) Yazaki  (100 เมตร) BCC(100 เมตร) Deema (100 เมตร)
2 x 1 883.00 830.00 1,160.00 673.00
2.x 1.5 1,236.00 1,200.00 1,675.00 942.00
2 x 2.5 1,987.00 1,935.00 2,705.00 1,515.00
2 x 4 3,162.00 2,995.00 4,190.00 2,410.00
2 x 6 5,171.00 4,770.00 6,670.00 3,940.00
2 x 10 8,137.00 7,710.00 10,785.00 6,200.00
2 x 16 12,468.00 11,950.00 16,715.00 9,500.00

VAF / ราคาต่อม้วน Deema
Sqmm. 20 เมตร 30 เมตร 50 เมตร
2 x 1 134.60 201.90 336.50 
2.x 1.5 188.40  282.60  471.- 
2 x 2.5 303.-  454.50  757.-50 
2 x 4 482.-  723.-  1,205.- 
2 x 6 788.-  1,182.-  1,970.- 
2 x 10 1,240.-  1,860.-  3,100.- 
2 x 16 1,900.-  2,850.-  4,750.- 

VAF-GRD มอก 2553
Sqmm. Yazaki , BCC , Fuhrer Deema ANT
2 x 1 / 1 24.60 - 13.05
2 x 1.5 / 1.5 32.20 - 16.93
2 x 2.5 / 2.5 45.00 45.- 23.49
2 x 4 / 4 70.90 70.90 33.76
2 x 6 / 6 107.30 - 47.11
2 x 10 / 10 159.00 - -
2 x 16 /16 247.80 - -


VSF
Sqmm. Fuhrer Yazaki , S-Super Thai Union
0.5 318.00 490.00 318.00
0.75 394.00 600.00 -
1 476.00 730.00 476.00
1.5 620.00 950.00 620.00
2.5 940.00 1,440.00 940.00
4 1,730.00 2,158.00 1,730.00
6 2,700.00 3,730.00 2,700.00
10 4,360.00 5,976.00 4,360.00
16 6,750.00 8,569.00 -
25 9,970.00 12,991.00 -
35 14,900.00 - -
50 21,000.00 - -


VCT

Sqmm.
Yazaki , BCC   Fuhrer   ANT
2C 3C 4C   2C 3C 4C   2C 3C 4C
0.5 19.70 22.90 29.00   12.85 14.90 18.90   12.85 14.90 18.90
0.75 22.30 27.90 37.10   14.60 18.30 24.20   - - -
1 26.10 35.40 44.10   17.00 23.10 28.90   17.00 23.10 28.90
1.5 34.60 43.90 56.80   22.60 28.70 37.10   22.60 28.70 37.10
2.5 55.70 79.40 88.70   36.40 51.90 58.00   36.40 51.90 58.00
4 79.50 100.40 127.50   52.00 65.60 83.40   52.00 65.60 83.40
6 112.90 146.90 191.20   72.95 96.10 125.00   72.95 96.10 125.-
10 195.30 256.30 335.50   127.70 167.60 219.00   127.70 167.6 -
16 280.00 379.00 485.40   183.10 243.50 313.60   - - -
25 441.50 571.00 731.40   274.80 365.00 469.40   - - -
35 585.10 798.00 1,018.00   364.60 490.00 633.50   - - -

 

NYY

Sqmm.
Yazaki ,BCC , Fuhrer , Deema
1C 2C  3C  4C 
1 22.50 43.40 48.95 55.70
1.5  25.00  48.10  54.90  63.30
2.5  29.20  57.60  67.40  78.80
39.40  81.50  96.95  116.60 
58.80  112.90  140.00  170.50 
10 70.50  159.80  205.00  260.20 
16  98.80 226.20  301.00 392.30 
25  144.60  332.60  460.10  590.40 
35  196.00  441.10  622.30  859.00 
50  259.70  630.30  874.70  1,115.00 
70  352.80  591.00 1,183.70  1,550.00 
95  474.00  1,200.00 1,656.90  2,155.00
120  608.00  1,490.00  2,092.00  2,726.00 
150  746.00  1,830.00  2,546.00  3,338.00 
185  928.00  2,288.00  3,170.00  4,189.00 
 240 1,209.00  2,992.00  4,145.00  5,519.00 
300  1,507.00  3,724.00  5,136.00  6,850.00 
400 1,928.00 - -  
500 2,527.00 - -  สายไฟทนความร้อน ยี่ห้อ KURABE

รุ่น Dimeter แรงดันทดสอบ Rate Temp ราคา/ขด
REH-SG-E 0.50 Sqmm. 2.2 mm.  

 1,500 V/min        

   -60 - 180 C              
1,150.- 
REH-SG-E 0.75 Sqmm. 2.4 mm. 1,350.- 
REH-SG-E 1.00 Sqmm. 2.7 mm.  1,590.- 
REH-SG-E 1.50 Sqmm. 3 mm. 2,080.- 
REH-SG-E 2.00 Sqmm. 3.2 mm.  2,440.- 
REH-SG-E 2.50 Sqmm. 3.94 mm.  2,880.- 
REH-SG-E 3.50 Sqmm. 4.1 mm.  4,150.- 
REH-SG-E 4.00 Sqmm. 4.55 mm.  4,680.-
REH-SG-E 5.50 Sqmm. 4.7 mm.  6,600.- 
REH-SG 6.00 Sqmm. 5.44 mm.  1,100 V/min    8,000.- 
REH-SG-E 8.00 Sqmm. 5.7 mm.   1,500 V/min     9,500.- 
REH-SG-E 10.00 Sqmm. 6.74 mm.   

1,100 V/min     
13,000.- 
REH-SG-E 16.00 Sqmm. 8.6 mm.  21,000.- 
REH-SG-E 25.00 Sqmm. 10.1 mm.  32,000.- 
REH-SG-E 35.00 Sqmm. 11.9 mm.  44,000.- 

 

สายไฟทนความร้อน รุ่นถูก (แบ่งขายได้)เป็นสายไฟทองแดงชุบดีบุก (Tin-Plate) เคลือบหุ้มฉนวนยางซิลิโคน แลัวพันห่อด้วยใยไฟเบอร์กลาส เหมาะกับการใช้งานกับแรงดันไฟฟ้า ไม่เกิน 600 โวล์ท และ อุณหภูมิ ไม่เกิน 200 องศา

รุ่น ขนาด (Sqmm.) ซิลิโคน หนา(มิล) ใยไฟเบอร์ หนา(มิล) ต้านทาน (โอห์ม/กม.) ราคา / เมตร
SWR-0.5 0.5 0.6 0.15 40.10 23.-
SWR-0.75 0.75 0.6 0.15 26.70 30.-
SWR-1 1 0.6 0.15 20.00 38.-
SWR-1.5 1.5 0.7 0.18 13.70 53.-
SWR-2.5 2.5 0.8 0.18 8.21 88.-
SWR-4 4 0.8 0.20 5.09 140.-
SWR-6 6 0.8 0.20 3.39 195.-

 

รายการสินค้า

ตู้คอนโทรลสำเร็จรูป

พัดลมระบายอากาศ