หางปลา : T.LUG

หางปลาทองแดงรุ่นหนา  

รหัส จำนวนต่อกล่อง ราคา / ตัว ท่อมีตะเข็บ
CL 10 - 6, 8 1,000  4.50 
CL 16 - 6, 8 500  6.00 
CL 25 - 6, 8, 10 400  9.00 
CL 35 - 6, 8, 10, 12 300  11.00 
CL 50 - 8, 10, 12 200  18.00 
CL 70 - 8, 10, 12 100  30.00 
CL 95 - 8, 10, 12 80  45.00 
CL 120 - 10, 12, 14, 16 50  58.00 
CL 150 - 10, 12, 14, 16  50  80.00 
CL 185 - 12, 14, 16  32  105.00 
CL 240 - 12, 14, 16 20  225.00  180.00 
CL 300 - 12 , 14, 16, 18  15  320.00  250.00 
CL 400 - 16, 18, 20  495.00  400.00 
CL 500 - 16, 20  650.00  530.00 

ข้อต่อสายแบบย้ำเปลือย(ยาวพิเศษ)
รหัส ความยาว(มิล) จำนวนต่อกล่อง ราคา / ตัว
CSL 10 25 700 8.00
CSL 16 33 500 11.00
CSL 25 33 300 16.00
CSL 35 38 200 19.00
CSL 50 46 150 24.00
CSL 70 53 100 36.00
CSL 95 58 60 55.00
CSL 120 63 50 60.00
CSL 150 72 35 100.00
CSL 185 82 25 130.00
CSL 240 96 20 240.00
CSL 300 105 12 330.00
CSL 400 105 8 500.00
CSL 500 105 7 665.00

หางปลากลมเปลือย 
รหัส จำนวนต่อกล่อง ราคา / ตัว
R 1.5 - 3, 4, 5  2,500 0.90 
R 2.5 - 3, 4, 5  2,500 0.90 
R 2.5 - 6  2,000 1.50 
R 4 - 4, 5  2,000 1.40 
R 4 - 6  2,000 2.00 
R 6 - 4, 5  2,000 1.40 
R 6 - 6 1,000 2.50 
R 6 - 8, 10  1,000  3.00 
R 10 - 6 1,000 4.50 
R 10 - 8, 10  800 5.50 
R 16 - 6, 8, 10  500 7.50 
R 25 - 6, 8, 10  250 11.00 
R 25 - 12  200  13.00 
R 35 - 6, 8, 10, 12  200  13.00 
R 50 - 8s, 10s  200  16.00 
R 50 - 6, 8, 10, 12  200  18.00 
R 70 - 6, 8, 10, 12  100  25.00 
R 95 - 6, 8, 10, 12  100  32.00 
R 120 - 6, 8, 10, 12  50  45.00 
R 120 - 14, 16  50  55.00 
R 150 - 8, 10, 12  50  70.00 
R 150 - 14, 16  50  75.00 
R 185 - 10, 12, 14, 16  25  100.00 
R 185 - 18, 20  25  115.00 
R 240 - 10, 12, 14, 16  25  150.00 
R 240 - 18, 20  25  160.00 
R 300 - 10, 12, 14, 16  20  200.00 
R 300 - 18, 20  15  220.00 
R 400 - 10, 12, 14, 16 10  250.00 
R 400 - 18, 20 10 275.00

หางปลาแฉกเปลือย
รหัส จำนวนกล่อง ราคา / ตัว
Y 1.5 - 3s, 4s, 5s 2,500 0.90
Y 2.5 - 3s, 4s, 5s 2,500 0.90
Y 4 - 4, 5 2,000 1.50
Y 6 - 4s, 5s 2,000 1.50
Y 6 - 6 1,000 2.25

หางปลากลมหุ้ม
รหัส สี จำนวนต่อกล่อง ราคา / ตัว
RF 1.5 - 3, 4, 5 แดง 2,000 1.20
RF 2.5 - 3, 4, 5 น้ำเงิน 1,000 1.20
RF 2.5 - 6 น้ำเงิน 1,000 2.25
RF 4 - 4,5 ดำ 1,000 2.00
RF 4 - 6 ดำ 500 2.75
RF 6 - 4, 5 เหลือง 500 2.00
RF 6 - 6 เหลือง 500 2.75
RF 6 - 8 เหลือง 500 3.00
RF 6 - 10 เหลือง 500 4.50

หางปลาแฉกหุ้ม
รหัส สี จำนวนต่อกล่อง ราคา / ตัว
YF 1.5 - 3s, 4s, 5s แดง 2,000 1.20
YF 2.5 - 3s, 4s, 5s น้ำเงิน 1,000 1.20
YF 4 - 4, 5 ดำ 1,000 2.00
YF 6 - 4s, 5s เหลือง 500 2.00
YF 6 - 6 เหลือง 500 3.00

หัวเสียบตัวเมีย รุ่นแบนหุ้ม
รหัส สี จำนวนต่อกล่อง ราคา / ตัว
V 1.5 - 7A แดง 1,000 1.80
V 2.5 - 7A น้ำเงิน 1,000 1.80
V 6 - 7A เหลือง 500 2.50

หัวเสียบตัวผู้ รุ่นแบนหุ้ม
รหัส สี จำนวนต่อกล่อง ราคา / ตัว
V 1.5 - 7B แดง 1,000 1.80
V 2.5 - 7B น้ำเงิน 1,000 1.80
V 6 - 7B เหลือง 500 2.50

หัวเสียบตัวเมีย รุ่นกลมหุ้ม
รหัส  สี  จำนวนต่อกล่อง  ราคา / ตัว
F 1.5 A แดง  500 2.50 
F 2.5 A  น้ำเงิน   500  2.50 
F 6 A  เหลือง   500  4.00 

หัวเสียบตัวผู้ รุ่นกลมหุ้ม
รหัส  สี  จำนวนต่อกล่อง  ราคา / ตัว

F 1.5 B แดง 1,000 2.25
F 2.5 B น้ำเงิน 1,000 2.25
F 6 B เหลือง 500 3.75

ข้อต่อสาย แบบย้ำหุ้ม
รหัส สี จำนวนต่อกล่อง ราคา / ตัว
BF 1.5 แดง 1,000 2.00
BF 2.5 น้ำเงิน 1,000 2.50
BF 6 เหลือง 500 3.25

ตลับหนีบสาย
รหัส สี จำนวนต่อกล่อง ราคา / ตัว
SS 1.5 แดง 200 3.75
SS 2.5 น้ำเงิน 200 3.75
SS 4 เหลือง 100 6.00


ข้อต่อสาย แบบย้ำหุ้ม

รหัส สี จำนวนต่อกล่อง ราคา / ตัว
PV 1.5 - 7A แดง 500 3.00
PV 2.5 - 7A น้ำเงิน 500 3.00
PV 6 - 7A เหลือง 500 4.50

หัวเสียบก้านไม้ขีด กลมหุ้ม
รหัส สี จำนวนต่อกล่อง ราคา / ตัว
PIN 1.5 AF แดง 1,000 1.80 
PIN 2.5 AF น้ำเงิน  1,000  2.00 
PIN 6 AF เหลือง 500  3.25 

หัวเสียบก้านไม้ขีด แบนหุ้ม
รหัส สี จำนวนต่อกล่อง ราคา / ตัว
PIN 110 FB แดง 1,000 2.50
PIN 210 FB น้ำเงิน 1,000 3.00
PIN 510 FB เหลือง 500 5.25
PIN 118 FB แดง 1,000 3.00
PIN 218 FB น้ำเงิน 1,000 3.75
PIN 518 FB เหลือง 500 6.00

หัวต่อสายหุ้มรูปหมวก แบบใส
รหัส สี จำนวนต่อกล่อง ราคา / ตัว
N 1.5 ใส 1,000 2.40
N 2.5 ใส 500 3.00
N 6 ใส 250 3.25
N 10 ใส 250 5.00

วายนัท ลวดสปริงเหลี่ยม
รหัส สี จำนวนต่อกล่อง ราคา / ตัว
P 1 - 11 เทา 1,000 1.50
P 2 - 22 น้ำเงิน 500 1.80
P 3 - 33 ส้ม 400 2.25
P 4 - 44 เหลือง 250 2.75
P 6 - 66 แดง 200 4.00

ข้อต่อย้ำปลายสาย แบบเดี่ยวหุ้ม
รหัส สี จำนวนต่อกล่อง ราคา / ตัว
CE 0.5 - 8 ORANGE 2,000 1.65
CE 0.75 - 8 WHITE/M.BLUE 2,000 1.65
CE 1.0 - 8 RED 2,000 1.65
CE 1.5 - 8 RED,BLACK 2,000 1.65
CE 2.5 - 8 BLUE 2,000 1.65
CE 4.0 - 10 GRAY 2,000 3.00
CE 4.0 -12 GRAY 2,000 3.00
CE 6.0 - 12 BLACK,GREEN 1,000 3.00
CE 10 - 12 IVORY 500 3.75
CE 16 - 12 GREEN 500 8.00
CE 25 - 16 BROWN 200 14.00
CE 35 - 16 IVORY 200 17.00
CE 35 - 25 IVORY 100 21.00
CE 50 - 25 OLIVE 100 25.00

ข้อต่อย้ำปลายสาย แบบคู่
รหัส สี จำนวนต่อกล่อง ราคา / ตัว
CE 0.75 - 8X2 เทา 1,000 2.25
CE 1.0 - 8X2 แดง 1,000 2.25
CE 1.5 - 8X2 ดำ 1,000 2.75
CE 2.5 - 10X2 น้ำเงิน 1,000 3.00

ข้อต่อย้ำปลายสาย แบบเดี่ยวเปลือย
รหัส จำนวนต่อกล่อง ราคา / ตัว
CN 0.5 - 8 2,000 1.40
CN 0.75 - 8 2,000 1.40
CN 1.0 - 8 2,000 1.40
CN 1.5 - 8 2,000 1.40
CN 2.5 - 8 2,000 1.60
CN 4.0 - 10 2,000 2.70
CN 6.0 - 12 2,000 2.70
CN 10 - 12 1,000 3.00
CN 16 - 12 1,000 6.00
CN 25 -16 500 12.00
CN 35 - 16 400 15.00
CN 50 - 25 200 20.00หางปลา : รุ่นถูก


หางปลาแฉกหุ้ม : SV INSULATED SPADE TERMINIALS


หางปลาแฉกเปลือย : SNB NON-INSULATED SPADE TERMINIALS


หางปลาแฉกเปลือย : RV INSULATED RING TERMINIALS


หางปลาแฉกเปลือย : RNB NON-INSULATED RING TERMINIALS


หางปลาหัวหมวก : CE INSULATED CLOSE-END DISCONNECTORS


หางปลาหัวระเบิดตัวผู้ : MPD INSULATED BULLET TERMINIALS


หางปลาหัวระเบิดตัวเมีย : FRD INSULATED BULLET SOCKETS


หางปลาไนล่อน หัวระเบิด ตัวผู้-เมีย : FRFNY,MRFNY


หางปลาไนล่อน เสียบแอร์ ตัวผู้-เมีย : MDFNY,FDFNY


หางปลาไนล่อน แบบธง : FLDNY FLAG FEMALE INSULATION JOINT


หางปลาเข็มหุุ้ม (ก้านไม้ขีด) : PTV 


หางปลาเข็มเปลือย (ก้านไม้ขีด) : PTN 


หางปลาเสียบก้านไม้ขีดหุุ้ม (แบบแบน) : DBV 


หางปลาเสียบก้านไม้ขีดเปลือย (แบบแบน) : DBN 


หางปลาเสียบแอร์ ตัวผู้ : MDD 


หางปลาเสียบแอร์ ตัวเมีย : FDD


หางปลาเสียบแอร์ ตัวเมียหุ้มเต็ม : FDFD


หางปลาเสียบแอร์ ตัวผู้-เมีย : PBDD


ข้อต่อสาย แบบหุ้ม (สลิปสั้น) : BV


ข้อต่อสาย แบบเปลือย (สลิปสั้น) : BN


หางปลา คอร์ดเอ็น (ข้อต่อย้ำปลายสาย) : CE


หางปลา คอร์ดเอ็น แบบคู่ : TE


วายนัท แบบมีสปริง : SP


สลิปยาว ต่อสาย : GT


หางปลา ทรงยุโรป หนา 2 ชั้น : SCปลอกหุ้ม : Terminal Solf
Sleeves

มีสี น้ำเงิน, ดำ, ขาว, เหลือง, เขียว, เทา, น้ำตาล, แดง

รุ่น

PVC.Wire

Sqmm.

Dimension บรรจุ/ถุง ราคา/ตัว
A B
V 2 2.5 3.7 3.5 100 0.36
V 3.5 4 4.7 4.3 100 0.42
V 5.5 6 5.8 5.1 100 0.48
V 8 10 6.8 6.3 100 0.60
V 14 16 8.0 7.6 100 0.96
V 22 25 10.3 9.2 100 1.56
V 38 35 12.0 10.3 100 1.92
V 60 50 14.0 13.5 100 3.00
V 80 70 17.0 16.0 50 3.96
V 100 95 20.0 18.0 50 5.40
V 125 120 22.0 20.0 50 6.00
V 150 150 24.0 22.0 50 7.80
V 200 185 30.0 24.0 50 9.60
V 250 240 32.0 27.0 25 12.00
V 325 300 34.0 30.0 25 14.40
V 400 400 44.0 37.0 25 20.00
V 500 500 45.0 40.0 25 25.00

 

รายการสินค้า

ตู้คอนโทรลสำเร็จรูป

พัดลมระบายอากาศ