หางปลาแรงสูงมิเนียม 2 รู

รหัส หางปลาทองแดง 2 รู ราคา/บาท Center to Center รูน๊อต
CL2-35 35-10.5 65.- 45.5 10.5 MM.
CL2-50 50-8.5 100.- 19.75 8.5 MM.
CL2-70 70-12.5 110.- 24.75 10.5 MM.
CL2-95 95-10.5 160.- 24.75 10.5 MM.
CL2-120 120-12.5 190.- 29.75 12.5 MM.
CL2-150 150-12.5 240.- 29.75 12.5 MM.
CL2-185 185-12.5 340.- 34.75 12.5 MM.
CL2-240 240-12.5 400.- 34.75 12.5 MM.


หางปลาแรงสูงมิเนียมทองแดง 1 รู

รหัส หางปลาทองแดง 2 รู ราคา/บาท ใช้ดอกย้ำหางปลาเบอร์
CL1-16 16 Sqmm. รูน๊อต 8.5 MM.
29.- 35
CL1-25 25 Sqmm. รูน๊อต 8.5 MM. 37.- 50
CL1-35 35 Sqmm. รูน๊อต 10.5 MM. 45.- 70
CL1-50 50 Sqmm. รูน๊อต 10.5 MM. 70.- 95
CL1-70 70 Sqmm. รูน๊อต 12.5 MM. 94.- 120
CL1-95 95 Sqmm. รูน๊อต 12.5 MM. 118.- 150
CL1-120 120 Sqmm. รูน๊อต 14 MM. 163.- 185
CL1-150 150 Sqmm. รูน๊อต 14 MM. 184.- 240
CL1-185 185 Sqmm. รูน๊อต 16.5 MM. 245.- 240
CL1-240 240 Sqmm. รูน๊อต 16.5 MM. 294.- 300


หางปลาตู้เชื่อม

รหัส หางปลาทองแดง 2 รู ราคา/บาท Cable Spec
CLC-6 10A / #6-9
2.50  10 Sqmm.
CLC-10 20A / #10-11 5.- 20 Sqmm.
CLC-16 30A / #16-11.6 5.60 30 Sqmm.
CLC-25 40A / #25-12.4 6.20 40 Sqmm.
CLC-25 50A / #25-13 7.50 50 Sqmm.
CLC-35 60A / #35-14 8.80 60 Sqmm.
CLC-35 80A / #35-16 11.- 80 Sqmm.
CLC-50 100A / #50-17 13.70 100 Sqmm.
CLC-50 150A / #50-18 18.50 150 Sqmm.
CLC-70 200A / #70-20 25.- 200 Sqmm.
CLC-70 250A / #70-21 30.- 250 Sqmm.
CLC-95 300A / #95-23 35.- 300 Sqmm.


หางปลารวมสาย

รหัส หางปลารวมสาย ราคา/บาท
CLR2.5-25A 2.5-6 Sqmm.
25.-
CLR2.5-35A 2.5-16 Sqmm. 41.-
CLR6-70A 6-25 Sqmm. 80.-
CLR6-125A 6-50 Sqmm. 165.-
CLR35-175A 35-95 Sqmm. 230.-
CLR35-225A 35-120 Sqmm. 360.-
CLR50-300A 50-510 Sqmm. 750.-
CLR95-400A 95-240 Sqmm. 1,400.-


รายการสินค้า

ตู้คอนโทรลสำเร็จรูป

พัดลมระบายอากาศ