*** คลิกที่ภาพ ภาพจะใหญ่ขึ้น *** 


โคมไฟติดราง

 

รุ่น / รายละเอียด แสง ราคา / ตัว
PENA-O 7W สีขาว แสงขาว / แสงเหลือง 390.-
PENA-O 7W สีดำ แสงขาว / แสงเหลือง 390.-


 

รุ่น / รายละเอียด  แสง  ราคา / ตัว 
PENA-S 7W สีขาว แสงขาว / แสงเหลือง  390.- 
PENA-S 7W สีดำ  แสงขาว / แสงเหลือง  390.- 


 

รุ่น / รายละเอียด แสง ราคา / ตัว
PENA-C 5W สีขาว แสงขาว / แสงเหลือง 390.-
PENA-C 5W สีดำ แสงขาว / แสงเหลือง 390.-
 
 
รุ่น / รายละเอียด แสง ราคา / ตัว
ฺBATIC 12W สีขาว แสงขาว / แสงเหลือง 860.-
ฺBATIC 12W สีดำ แสงขาว / แสงเหลือง 860.-

 
รุ่น / รายละเอียด แสง ราคา / ตัว
ORCA 7W แสงขาว / แสงเหลือง 590.-รุ่น / รายละเอียด แสง ราคา / ตัว
SHAMU 7W สีขาว แสงขาว / แสงเหลือง 660.-
SHAMU 7W สีดำ แสงขาว / แสงเหลือง 660.-

 
รุ่น / รายละเอียด แสง ราคา / ตัว
COSCO 9W สีขาว แสงขาว / แสงเหลือง 630.-
COSCO 9W สีดำ แสงขาว / แสงเหลือง 630.-
  
รุ่น / รายละเอียด สีโคม ราคา / ตัว
TLP3036  สีขาว / สีดำ 190.-

 
รุ่น / รายละเอียด สีโคม ราคา / ตัว
TLP3037 สีขาว / สีดำ 255.-

 
รุ่น / รายละเอียด สีโคม ราคา / ตัว
TLP3039 สีขาว / สีดำ 240.-

รุ่น / รายละเอียด สีโคม ราคา / ตัว
BB-041 สีขาว 250.-

 
รุ่น / รายละเอียด สีโคม ราคา / ตัว
S-D007 สีขาว / สีดำ 140.-


รุ่น รายละเอียด ราคา / เส้น
W-210 ยาว 1 เมตร สีขาว / สีดำ 200.-
W-215 ยาว 1.5 เมตร สีขาว / สีดำ 335.-
W-220 ยาว 2 เมตร สีขาว / สีดำ 420.-
W-230 ยาว 3 เมตร สีขาว / สีดำ 650.-

 
รุ่น / รายละเอียด ราคา / ตัว
GP 093 215.-

 
รุ่น / รายละเอียด ราคา / ตัว
HD2425A / Black 220.-

รายการสินค้า

ตู้คอนโทรลสำเร็จรูป

พัดลมระบายอากาศ