*** คลิกที่ภาพ ภาพจะใหญ่ขึ้น ***

เคเบิ้ลไทร์สแตนเลส
รุ่น ยาว กว้าง เส้นผ่าศูนย์กลาง บรรจุ/ถุง ราคา/เส้น
CTS-100 100 4.6 22 100 8.-
CTS-152 152 4.6 35 10.-
CTS-200 200 4.6 50 13.-
CTS-250 250 4.6 65 14.-
CTS-300 300 4.6 80 15.-
CTS-400 400 4.6 105 19.-
CTS-520 520 4.6 150 20.-
CTS-680 680 4.6 195 25.-
         
CTTS-100 100 7.9 22 10.-
CTTS-152 152 7.9 35 12.-
CTTS-200 200 7.9 50 15.-
CTTS-250 250 7.9 65 16.-
CTTS-300 300 7.9 80 18.-
CTTS-400 400 7.9 105 21.-
CTTS-520 520 7.9 150 24.-
CTTS-680 680 7.9 195 27.-มาร์คเกอร์ไทร์
รุ่น ยาว กว้าง บรรจุ / ถุง ราคา / เส้น
MCV-110 110 2.5 100   1.20
MCV-200 200 2.5 2.-
MCV-105 205 3.6 3.-


มาร์คเกอร์ไทร์หัวโต


ขนาด 4.8 x 200 มิล

ถุงละ 100 เส้น ราคาเส้นละ 6.50รายการสินค้า

ตู้คอนโทรลสำเร็จรูป

พัดลมระบายอากาศ