พลูบ๊อก

ขนาด (นิ้ว) ขนาด (มิล) ราคา
 4 x 4 x 4  100 x 100 x 100  35.- 
 6 x 6 x 4  150 x 150 x 100   49.-  
 6 x 8 x 4   150 x 200 x 100  56.- 
 8 x 8 x 4  200 x 200 x 100   70.- 
 8 x 8 x 6   200 x 200 x 150   102 .- 
 10 x 8 x 4   250 x 200 x 100   100.- 
 10 x 10 x 4   250 x 250 x 100  128.-
 10 x 10 x 6   250 x 250 x 150   143.- 
 12 x 10 x 4   300 x 250 x 100  140.- 
 12 x 12 x 4   300 x 300 x 100   157.- 
 12 x 12 x 6   300 x 300 x 150  177.-
 16 x 16 x 6   400 x 400 x 150    260.- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------

พุกพลาสติก


รหัสสินค้า สี เบอร์ ราคา/กิโลกรัม
WHP-01 ขาว 7 130.-
BKP-01 ดำ 7 130.-

พุกผีเสื้อ

รหัสสินค้า ราคา / หน่่วย
BP-01 5.-
พุกคอนกรีตมวลเบา

รหัส ความยาว Ø ความลึกของรู ขนาดสกรู บรรจุ/กล่อง ราคา/ตัว
PG-FN-LC6032 32 8 32-35 #12 x 1.5" 250 1.90
พุกตะกั่ว

รหัสสินค้า ขนาด บรรจุ/ตัว ราคา/ตัว
 DB 14 1/4"  100  7.50
 DB 516 5/16"  100   13.- 
 DB 38  3/8"  50   20.- 
 DB 12 1/2"  25   30.- 
 DB 58  5/8"  15   68.- 
 DB 34 3/4"  10   98.- 
 DBI-SUS316  1"  4   618.- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
สกรู

ขนาด
ความยาว
No.2
2.2 mm.
No.4
2.9 mm.
No.6
3.5 mm.
No.7
3.9 mm.
No.8
4.2 mm.
No.10
4.8 mm.
No.12
5.5 mm.
No.14
6.3 mm.
1/4" 88.- 91.- 120.- - - - - -
ตัว/กล่อง 1,000 1,000 1,000 - - - - -
                 
5/16" 90.- 93.- 125.- - - - - -
ตัว/กล่อง 1,000 1,000 1,000 - - - - -
                 
3/8" 94.- 95.- 130.- 150.- 175.- 260.- - -
ตัว/กล่อง 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 - -
                 
 1/2"  -  105.- 135.-  155.-  190.- 285.-  390.- 535.- 
 ตัว/กล่อง  -   1,000 1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  1,000 
                 
 5/8"  -  120.-  145.-  180.-  210.-  315.-  440.-  565.-
 ตัว/กล่อง  -   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000 
                 
 3/4"  -  130.-  160.-  205.-  235.-  350.-  490.-  630.-
 ตัว/กล่อง  -   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000 
                 
 1"  -  155.-  205.-  250.-  290.-  420.-  290.-  375.-
 ตัว/กล่อง  -   1,000  1,000.-   1,000   1,000   1,000   500   500 
                 
 1-1/4"  -  185.-  250.-  305.-  350.-  255.-  350.-   455.-
 ตัว/กล่อง  -   1,000   1,000   1,000   1,000   500   500   500 
                 
 1-1/2"  -  230.-   290.-  355.-  400.-  290.-  400.-  520.-
 ตัว/กล่อง  -   1,000   1,000   1,000   1,000   500   500   500 
                 
 2"  -  -  380.-   465.-  260.-  375.-  505.-  325.-
ตัว/กล่อง  -  -  1,000  1,000  500  500  500  250
                 
 2-1/2" - - - 335.- 385.- 500.- 670.- 465.-
 ตัว/กล่อง - - - 500 500 500 500 250
                 
 3" -  - 445.-  590.-  395.-  540.- 
ตัว/กล่อง - - - - 500 500 250 250

รายการสินค้า

ตู้คอนโทรลสำเร็จรูป

พัดลมระบายอากาศ