หลอดไส้ Edison

 
หลอด Edison T45-40W ขนาด 45 x 110 มิล   หลอด Edison T46-40W ขนาด 60 x 140 มิล
ราคา 180 บาท   ราคา 180 บาท
     
 
หลอด Edison T47-40W ขนาด 60 x 110 มิล   หลอด Edison T48-40W ขนาด 32 x 130 มิล
ราคา 180 บาท   ราคา 140 บาท
     
 
หลอด Edison T49-40W ขนาด 80 x 120 มิล   หลอด Edison T50-40W ขนาด 95 x 137 มิล
ราคา 200 บาท   ราคา 260 บาท
     
 
หลอด Edison T51-40W ขนาด 125 x 168 มิล   หลอด Edison T52-40W ขนาด 125 x 168 มิล
ราคา 300 บาท   ราคา 160 บาท  

รายการสินค้า

ตู้คอนโทรลสำเร็จรูป

พัดลมระบายอากาศ