บิทิพลัก คอนซูมเมอร์ ยูนิต ระบบปลั๊ก-อิน : ยี่ห้อ Bticino

รหัส จำนวนช่อง Deimension(mm) ราคา
ฺBTCN4 4 252 x 205 x 75 1,110.-
BTCN6 6 252 x 205 x 75 1,220.-
BTCN8 290 x 205 x 75 1,380.-
BTCN12 12 366 x 205 x 75 1,540.-
BTCN16 16 442 x 205 x 75 1,660.-

 

 

รายการสินค้า

ตู้คอนโทรลสำเร็จรูป

พัดลมระบายอากาศ