**** คลิกรูปภาพ ภาพใหญ่ขึ้น ****

โคม LED T8 - 8W

รายละเอียด แสง จำนวน / กล่อง ราคา
โคม LED T8 - 8W แสงขาว 20 250.-
โคม LED T8 - 16W แสงขาว 20 310.-


โคม LED T5

รายละเอียด  แสง จำนวน / กล่อง ราคา
โคม LED T5 - 8W Daylight / Warmwhite 50 290.-
โคม LED T5 - 16W Daylight / Warmwhite 50 350.-


รายการสินค้า

ตู้คอนโทรลสำเร็จรูป

พัดลมระบายอากาศ