**** คลิกรูปภาพ ภาพใหญ่ขึ้น ****

ท่อร้อยสายไฟ PVC สีเหลือง

ความยาว 4 เมตร / เส้น
ขนาด มิล (นิ้ว) จำนวน/มัด ราคา Class1
15 (3/8") 50 38.-
18 (1/2") 25 45.50
20 (3/4") 25 55.-
25 (1") 25 104.-
35 (1-1/4") 10 150.-
40 (1-1/2") 10 196.-
55 (2") 10 276.-
65 (2-1/2") - 355.-
80 (3") - 564.-
100 (4") - 858.-


ข้อต่อตรง สีเหลือง
ขนาด มิล (นิ้ว) จำนวน/มัด ราคา 
15 (3/8") 400 2.40
18 (1/2") 270 2.90
20 (3/4") 165 3.70
25 (1") 95 6.10
35 (1-1/4") 60 9.10
40 (1-1/2") 80 11.70
55 (2") 50 18.30


 ข้อต่อเข้ากล่อง (คอนเน็ตเตอร์) สีเหลือง

ขนาด มิล (นิ้ว) จำนวน/กล่อง ราคา 
15 (3/8") 200 3.25
18 (1/2") 150 3.60
20 (3/4") 100 4.20
25 (1") 50 9.63
35 (1-1/4") 24 24.61
40 (1-1/2") 12 35.31
55 (2") 6 46.01


ก้ามปู สีเหลือง

ขนาด มิล (นิ้ว) จำนวน/กล่อง ราคา 
15 (3/8") 1,000 2.-
18 (1/2") 800 2.25
20 (3/4") 700 2.50
25 (1") 500 3.21
กิ๊ปจับท่อ สีเหลือง

ขนาด มิล (นิ้ว) จำนวน/กล่อง ราคา 
18 (1/2") 550 1.30
20 (3/4") 300 1.40
25 (1") 200 2.30

 

สามทาง สีเหลือง

ขนาด มิล (นิ้ว) จำนวน/กล่อง ราคา 
18 (1/2") 130 4.80
20 (3/4") 80 6.60
25 (1") 45 12.50ข้องอ 90 ฝาเปิด สีเหลือง

ขนาด มิล (นิ้ว) จำนวน/กล่อง ราคา 
15 (3/8") 80 7.49
18 (1/2") 60 8.56
20 (3/4") 40 12.84
25 (1") 20 19.26ข้อโค้ง 90 ช่วงสั้น สีเหลือง

ขนาด มิล (นิ้ว) จำนวน/มัด ราคา Class1
15 (3/8") 150 3.70
18 (1/2") 200 5.80
20 (3/4") 100 7.-
25 (1") 60 11.-
35 (1-1/4") 60 17.-
40 (1-1/2") 40 24.-
55 (2") 20 41.-
65 (2-1/2") - 65.-
80 (3") - 148.-
100 (4") - 240.-กล่องพักสาย 2 x 4 สีเหลือง

ขนาด 15-18-20 มิล หรือ 3/8" - 1/2" - 3/4"

ราคา 12 บาทกล่องพักสาย 4 x 4 สีเหลือง

ขนาด 15-18-20 มิล หรือ 3/8" - 1/2" - 3/4"

ราคา 20 บาท

กล่องพักสาย แบบกลม สีเหลือง

ขนาด 15-18-20 มิล หรือ 3/8" - 1/2" - 3/4"

ราคา 12 บาท

 

รายการสินค้า

ตู้คอนโทรลสำเร็จรูป

พัดลมระบายอากาศ