**** คลิกรูปภาพ ภาพใหญ่ขึ้น ****

ลูกเซอร์กิต แบบเกาะรางปีกนก ยี่ห้อ PLAmp 1P 2P 3P
10 80.- -
16, 20, 32A 80.- 160.-
32, 40, 50, 63A 160.-  240.-
       
ลูกเซอร์กิตเกาะราง กันดูด 2P LE  ราคา   500.- 
ลูกเซอร์กิต แบบเกาะรางปีกนก ยี่ห้อ ShinohawaAmp 1P 2P 3P
2, 4A 105.- -
6, 10, 16, 20, 25
32, 40, 50, 63A
105.-  210.- 315.- Amp 1P 2P 3P
2, 4A 220.- -
6, 10, 16, 20,
25, 32, 40A
190.-  380.- 570.- 
50, 63A 220.- 440.- 680.-


ลูกเซอร์กิต แบบเกาะรางปีกนก ยี่ห้อ CTAmp 1P 2P
10, 16, 20, 32A  84.-  -
16, 20, 32, 40, 50, 63A  - 200.-
ลูกเซอร์กิต แบบเกาะปลั๊กอิน ยี่ห้อ Square D / SchneiderQOvs 1Pole   QOvs 3 Pole
แอมป์ รุ่น ราคา   แอมป์ รุ่น ราคา
6kA   6kA
10A QO110VSC6T 225.-       10A QO310VSC6T 2,370.-    
16A QO116VSC6T   16A QO316VSC6T
20A QO120VSC6T   20A QO320VSC6T
25A QO125VSC6T   25A QO325VSC6T
32A QO132VSC6T   32A QO332VSC6T
40A QO140VSC6T 510.-     40A QO340VSC6T 2,890.-  
50A QO150VSC6T   50A QO350VSC6T
63A QO163VSC6T   63A QO363VSC6T
     
10kA   10kA
10A QO110VSC10T 550.-       10A QO310VSC10T 2,680.-    
16A QO116VSC10T   16A QO316VSC10T
20A QO120VSC10T   20A QO320VSC10T
25A QO125VSC10T   25A QO325VSC10T
32A QO132VSC10T   32A QO332VSC10T
40A QO140VSC10T 810.-     40A QO340VSC10T 3,300.-  
50A QO150VSC10T   50A QO350VSC10T
63A QO163VSC10T   63A QO363VSC10T

QOH-X 1Pole   QOH-X 3 Pole
แอมป์ รุ่น ราคา   แอมป์ รุ่น ราคา
6kA   6kA
70A QOH170XT 1,250.-       70A QOH370XT 3,510.-    
80A QOH180XT   80A QOH380XT
100A QOH1100XT   100A QOH3100XT
 


RCBO 1Pole 10mA    RCBO 3Pole 30mA
แอมป์ รุ่น ราคา   แอมป์ รุ่น ราคา
6kA   6kA
10A QO110C06RCBO10 2,190.-   10A QO110C06RCBO30 2,190.-
16A QO116C06RCBO10   16A QO116C06RCBO30
20A QO120C06RCBO10   20A QO120C06RCBO30
32A QO132C06RCBO10   32A QO132C06RCBO30
40A QO140C06RCBO10   40A QO140C06RCBO30
50A QO150C06RCBO10   50A QO150C06RCBO30
     
10kA   10kA
10A QO110C10RCBO10 3,560.-   10A QO110C10RCBO30
3,560.- 
16A QO116C10RCBO10   16A QO116C06RCBO30
20A QO120C10RCBO10   20A QO120C06RCBO30
32A QO132C10RCBO10   32A QO132C06RCBO30
40A QO140C10RCBO10   40A QO140C06RCBO30
50A QO150C10RCBO10   50A QO150C06RCBO30
QOvs 2 Pole 10 kA    
แอมป์ รุ่น ราคา
16A QO216VSC10T 1,090.-
20A QO220VSC10T 1,140.-
32A QO232VSC10T
40A QO240VSC10T 1,450.-
50A QO250VSC10T
63A QO263VSC10T
QO-MBX 2 Pole 10 kA    
แอมป์ รุ่น ราคา
70A QO270MBXT 2,370.-
80A QO280MBXT
100A QO2100MBXT


QOvs RCBO 2 Pole 10 kA    
แอมป์ รุ่น ราคา
16A QO216C10RCBO30 4,120.-
20A QO220C10RCBO30
32A QO232C10RCBO30
40A QO240C10RCBO30
50A QO250C10RBCO30
63A QO63C10RCBO30

รายการสินค้า

ตู้คอนโทรลสำเร็จรูป

พัดลมระบายอากาศ