ตู้กันน้ำ-กันฝุ่น : DENCO
ขนาด W x H x D (MM.) ตู้กันฝุ่น IP40 ตู้กันน้ำ IP45 ประตู 2 ชั้น (ฝาทึบ)  ประตู 2 ชั้น กระจก 
280 x 350 x 150 DA-01 600.- DS-01 1,050.- DSS-01 1,265.- DSG-01  1,550.-
300 x 450 x 150 DA-02 830.- DS-02  1,170.-  DSS-02  1,460.-  DSG-02  1,770.- 
350 x 450 x 150 DA-03 930.- DS-03  1,260.- DSS-03  1,560.-  DSG-03  1,890.- 
300 x 450 x 200 DA-04 950.- DS-04  1,290.-  DSS-04  1,585.-  DSG-04  1,920.-
350 x 450 x 200 DA-05 1,000.- DS-05  1,380.-  DSS-05  1,650.-  DSG-05  1,980.- 
350 x 500 x 200 DA-06 1,100.- DS-06  1,550.-  DSS-06  1,780.-  DSG-06  2,100.- 
400 x 500 x 200 DA-07 1,200.- DS-07  1,695.-  DSS-07  1,950.-  DSG-07  2,280.- 
450 x 600 x 200 DA-08 1,290.- DS-08  1,780.-  DSS-08  2,150.-  DSG-08  2,400.- 
450 x 600 x 250 DA-09 1,350.- DS-09  1,920.-  DSS-09  2,300.-  DSG-09  2,650.- 
500 x 600 x 200 DA-10 1,450.- DS-10  2,100.-  DSS-10  2,420.-  DSG-10  2,850.- 
500 x 600 x 250 DA-11 1,550.- DS-11  2,250.-  DSS-11  2,465.-  DSG-11  2,970.- 
550 x 700 x 250 DA-12 1.750.- DS-12  2,400.- DSS-12  2,720.-  DSG-12  3,200.- 
630 x 750 x 250 DA-13 1,820.- DS-13  2,750.-  DSS-13  3,600.-  DSG-13  4,000.- 
630 x 900 x 250 DA-14 2,300.- DS-14  3,200.-  DSS-14  3,870.-  DSG-14  4,550.- 
600 x 1100 x 250 DA-15 3,300.- DS-15  3,880.-  DSS-15  4,250.-  DSG-15  5,100.- 
700 x 1100 x 250 DA-16 3,600.- DS-16  4,400.-  DSS-16  4,950.-  DSG-16  5,500.- 
800 x 1200 x 250 DA-17 4,000.- DS-17  4,850.-  DSS-17  5,100.-  DSG-17  5,800.- 
900 x 1200 x 250 DA-18 4,800.- DS-18  5,200.-  DSS-18  5,600.-  DSG-18  6,300.- 
800 x 1200 x 300 DA-19 5,200.- DS-19  5,500.-  DSS-19  6,000.-  DSG-19  6,800.- 
900 x 1200 x 300 DA-20 5,500.- DS-20  6,000.-  DSS-20  6,500.-  DSG-20  7,200.- 

 รายการสินค้า

ตู้คอนโทรลสำเร็จรูป

พัดลมระบายอากาศ