**** คลิกรูปภาพ ภาพใหญ่ขึ้น ****


เนมเพลทเปล่า 22 มิล
ราคาตัวละ 6.-

เนมเพลท สีขาว 22, 25, 30 มิล ราคา ตัวละ 10.-

START OFF ON OFF RESET AUTO-OFF-MAN
STOP ON OFF ON R MAN-OFF-AUTO
RUN OVERLOAD UP S AUTO-OFF-HAND
POWER ALARM DOWN T HAND-OFF-AUTO
REVERSE FORWORD  


เนมเพลท สีดำ 25 มิล ราคา ตัวละ 10.-

ON REVERSE ON-OFF
OFF START 1-0-2
OVERLOAD STOP AUTO-OFF-MANUAL
FORWORD START-STOP  ป้าย Emergency
รุ่น ขนาด ราคา / ตัว
EMER-40 22 x 40 10.-
EMER-60 22 x 60 15.-
EMER-90 22 x 90 35.-


ฝาครอบหัวเห็ด 22 มิล ขนาด 44 x 28
ราคา ตัวละ 75.-ฝาครอบหัวเรียบใส 22 มิล 
ราคา ตัวละ 25.-


ยางใสกันน้ำ 22/25 มิล
ราคา ตัวละ 15.-

ปลั๊กอุดหน้าตู้ (แหวนล็อค) สีดำ / สีเทา
รุ่น
ขนาด
ราคา / ตัว
PEP-16
16 มิล
9.-
PEP-25
22/25 มิล
8.-
PEP-30
30 มิล
10.-


รายการสินค้า

ตู้คอนโทรลสำเร็จรูป

พัดลมระบายอากาศ