*** คลิกที่ภาพ ภาพจะใหญ่ขึ้น ***

EA Series
รุ่น 230V:kA 380V:kA AMP 2P 3P
BW32A0 (BW32AAG-CE) 2.5 1.5 5, 10, 15, 20, 32 685.- -
BW33A0 (BW32AAG-CE) 2.5 1.5 5, 10, 15, 20, 32 - 985.-
BW32AAG (EA32AC-CE) 2.5 1.5 3, 5, 10, 15, 20, 30, 32 880.- 1,260.-
BW50EAG (EA52C-CE) 5 2.5 5, 10, 15, 20, 30, 32, 40, 50 1,175.- 1,685.-
BW63EAG (EA62C-CE) 5 2.5 60, 63 1,290.- 1,855.-
BW100EAG (EA102C-CE) 25 10 50, 60, 63, 75, 100 2,280.- 3,275.-
BW160EAG 36 18 125, 150, 160 5,820.- 6,800.-
BW103E0 25 18 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75, 80, 100 - 3,255.-
BW163E0 25 18  100, 125, 150, 160  5,780.- 
BW253E0 25  18  175, 200, 225, 250  7,355.- 
BW250EAG 36  18  175, 200, 225, 250  - 8,655.- 
BW400EAG 50  30  250, 300, 350, 400  14,210.- 
BW630EAG  50  30  500, 630  22,825.-
BW800EAG 50 30 700, 800 - 37,715.-

รายการสินค้า

ตู้คอนโทรลสำเร็จรูป

พัดลมระบายอากาศ