รางเก็บสายโทรศัพท์ (สีขาว,สีเทา)

รุ่น สูง กว้าง ยาว บรรจุ ราคา/เส้น
TT 101 7 13 1 เมตร 100 10.-
TT 102 10 15 1 เมตร 100  15.50
TT 103 12 21 1 เมตร 100  18.- 
TT 104 13 26 1 เมตร 50  25.- 
TT 105 16 25 1 เมตร 50  28.- 
TT 106 20 28 1 เมตร 50  35.- 
TT 201 7 13 2 เมตร 100  20.- 
TT 202 10 15 2 เมตร 100  31.- 
TT 203 12 21 2 เมตร 100  36.- 
TT 204 13 26 2 เมตร 50  50.- 
TT 205 16 25 2 เมตร 50  56.- 
TT 206 20 28 2 เมตร 50  72.- 

รางหลังเต่า ยาว 2 เมตร (สีขาว,สีเทา)

รุ่น สูง กว้าง บรรจุ ราคา/เส้น
CT 220 73 20 50 55.-
CT 230 11 30 50 85.-
CT 240 13 40 50 95.-
CT 250 15 50 25 112.-
CT 275 16 75 24 165.-
CT 2100 24 100 12 305.-

รางรางทรังกิ้ง 2 เมตร สีขาว

รุ่น สูง กว้าง บรรจุ ราคา/เส้น
MT 1225 12 25 50 42.-
MT 1632 16 32 50 48.-
MT 2040 20 40 50 56.-
MT 2060 20 60 32 125.-
MT 2080 20 80 24 150.-
MT 20100 20 100 24 185.-
MT 2550 25 50 40 120.-
MT 4080 40 80 20 175.-
MT 5050 50 50 20 180.-
MT 5075 50 75 20 210.-
MT 50100 50 100 10 300.-


รางแบน 2 เมตร สีขาว

รุ่น สูง กว้าง บรรจุ ราคา/เส้น
ET 001 11 13 100 26.-
ET 002 11 19 100 36.-
ET 003 11 25 50 46.-
ET 004 11 38 50 58.-
ET 005 11 50 50 68.-

 

 

รายการสินค้า

ตู้คอนโทรลสำเร็จรูป

พัดลมระบายอากาศ