**** คลิกรูปภาพ ภาพใหญ่ขึ้น ****

เบรกเกอร์ : PL


รุ่น  แอมป์ 230V/kA 400V/kA 2P 3P
NF30-CW 5, 10, 15, 20, 30 2.5 1.5 450.- 530.-
NF63-CW 40, 50, 63 7.5 5 550.- 720.-
NF125-CW 80, 100, 125 30 10 950.- 1,200.-
NF250-CW 150, 175, 200, 250 50 18 - 2,300.-
NF400-CW 300, 350, 400 85 50 - 8,000.-
NF630-CW 500, 600     - 17,500.-

รายการสินค้า

ตู้คอนโทรลสำเร็จรูป

พัดลมระบายอากาศ