รางเก็บสายไฟ และท่อแอร์ สีขาว : Air Duct

รหัสสินค้า สูง(มิล) กว้าง(มิล) ยาว กล่องละ ราคา/เส้น
AD5050 50 50 2 เมตร 20 348.-
AD5075 50 75 2 เมตร 10 406.-
AD50100 50 100 2 เมตร 10 585.-


รางเก็บสายไฟสีขาว สำหรับงานตกแต่ง : Wire Way For Decoration

รหัสสินค้า สูง(มิล) กว้าง(มิล) ยาว กล่องละ ราคา/เส้น
DD1225 12 25 2 เมตร 50 83.-
DD1632 16 32 2 เมตร 30 92.-
DD2040 20 40 2 เมตร 30 107.-


รางเก็บสายไฟ สำหรับงานตกแต่ง : Wire Way Mini Trunking

รหัสสินค้า สูง(มิล) กว้าง(มิล) ยาว กล่องละ ราคา/เส้น
DD1 10 12.7 2 เมตร 50 58.-
DD2 11 19.1 2 เมตร 50 76.-
DD3 11 25.4 2 เมตร 50 86.-
DD4 11 31.5 2 เมตร 50 98.-
DD5 11 37.6 2 เมตร 50 110.-
DD6 11 50.5 2 เมตร 50 145.-


รางเก็บสายไฟ แบบทึบ : Wire Way

รหัสสินค้า สูง(มิล) กว้าง(มิล) ยาว กล่องละ ราคา/เส้น
WW2020 20 20 2 เมตร 30 125.-
WW3030 30 30 2 เมตร 20 160.-
WW4030 40 30 2 เมตร 20 176.-
WW4040 40 40 2 เมตร 20 197.-
WW4060 40 60 2 เมตร 20 280.-
WW6040 60 40 2 เมตร 20 250.-
WW6060 60 60 2 เมตร 10 315.-
WW6080 60 80 2 เมตร 10 380.-
WW8080 80 80 2 เมตร 9 580.-
WW80100 80 100 2 เมตร 9 690.-
WW80120 80 120 2 เมตร 9 1,190.-
WW100100 100 100 2 เมตร 9 1,090.-
WW100120 100 120 2 เมตร 9 1,290.-


รางเก็บสายโทรศัพท์แบบวางพื้น : Floor Duct

รหัสสินค้า สูง(มิล) กว้าง(มิล) ยาว กล่องละ ราคา/เส้น
FD20 7 20 2 เมตร 50 102.-
FD30 8 30 2 เมตร 40 180.-
FD40 10.4 40 2 เมตร 30 232.-
FD50 12 50 2 เมตร 20 305.-
FD52 12 52 2 เมตร 20 217.-
FD70 17 70 2 เมตร 20 339.-


รางเก็บสายโทรศัพท์ ขนาดยาว 1 เมตร : Telephone Cable Duct

รหัสสินค้า สูง(มิล) กว้าง(มิล) ยาาว กล่องละ ราคา/เส้น
T1 6 13 1 เมตร 100 20.50
T2 9 15 1 เมตร 100 30.-
T3 10 25 1 เมตร 100 33.-
T4 15 25 1 เมตร 50 48.-
T5 16.25 28 1 เมตร 50 53.-
T6 20 30 1 เมตร 50 66.-


รางเก็บสายไฟ แบบโปร่ง : Wire Way

รหัสสินค้า สูง(มิล) กว้าง(มิล) ยาว กล่องละ ราคา/เส้น
WD2020 20 20 2 เมตร 30 125.-
WD3030 30 30 2 เมตร 20 160.-
WD4030 40 30 2 เมตร 20 176.-
WD4040 40 40 2 เมตร 20 197.-
WD4060 40 60 2 เมตร 20 280.-
WD6040 60 40 2 เมตร 20 250.-
WD6060 60 60 2 เมตร 10 315.-
WD6080 60 80 2 เมตร 10 380.-
WD8080 80 80 2 เมตร 9 580.-
WD80100 80 100 2 เมตร 9 690.-

รายการสินค้า

ตู้คอนโทรลสำเร็จรูป

พัดลมระบายอากาศ