รางเก็บสายไฟขนาดเล็ก : Mini Trunkingรหัสสินค้า
ขนาด
พื้นที่หน้าตัด

บรรจุ

ราคา/เส้น
สูง (มม.) กว้าง (มม.)
RM 1015 10 15 112 70 45.-
RM 1020 10 20 150 50 60.-
RM 1225 12 25 225 64 65.-
RM 1616
16 16 192 60 68.-
RM 1625
16 25 300 48 70.-
RM 1632
16 32 384 30 72.-
RM 1637
16 37 592 32 82.-
RM 2040
20 40 600 36 84.-
RM 2060 20 60 (20+40) 1350 24 250.-

 

รางเก็บสายไฟแบบเอนกประสงค์ล็อค 2 ชั้น หรือ รางแอร์


รหัสสินค้า
ขนาด
พื้นที่หน้าตัด

บรรจุ

ราคา/เส้น
สูง (มม.) กว้าง (มม.)
RA 5050 50  50  2000 18 280.-
RA 5075  50  75 3000  12 333.-
RA 50100  50  100 4000 9 455.-

 

รางเก็บสายไฟแบบมีช่อง : Slot Cable Trunking

ความยาวมาตรฐาน 2 เมตร สีเทา ช่องขนาด 4 มิล มีทุกไซร์ ,ช่องขนาด 8 มิล มีไซร์ 6060 และ 6080


รหัสสินค้า
ขนาด
พื้นที่หน้าตัด

บรรจุ

ราคา/เส้น
สูง (มม.) กว้าง (มม.)
RS 2020 20  20  320  50 98.-
RS 3030  30  30  720  32 125.-
RS 4030  40  30  960  24 138.-
RS 4040  40  40  1280  18 154.-
RS 4060  40  60  1920  12  218.-
RS 6040  60  40  1920  18  218.-
RS 6060  60  60  2880  12  263.-
RS 6080  60  80  3840  9  297.-

 

รางเก็บสายไฟแบบทึบ : Wireway Cable Trunking

ความยาวมาตรฐาน 2 เมตร สีเทา ไม่มีช่องด้านข้าง สำหรับใช้เดินสายไฟจากตู้ Control ไปภายนอก


รหัสสินค้า
ขนาด
พื้นที่หน้าตัด

บรรจุ

ราคา/เส้น
สูง (มม.) กว้าง (มม.)
RT 2020 20  20  320  50 98.-
RT 3030  30  30  720  32 125.-
RT 4030  40  30  960  24 138.-
RT 4040  40  40  1280  18 154.-
RT 4060  40  60  1920  12  218.-
RT 6040  60  40  1920  18  218.-
RT 6060  60  60  2880  12  263.-
RT 6080  60  80  3840  9  297.-

 

 รางหลังเต่า หรือ รางติดพื้นสำหรับเก็บสาย


 ความยาวมาตรฐาน 2 เมตร สีเทา มีเทปกาวเนื้อผ้าอย่างดีติดมาให้พร้อม


รหัสสินค้า
ขนาด
พื้นที่หน้าตัด

บรรจุ

ราคา/เส้น
สูง (มม.) กว้าง (มม.)
RF 1035 10  35  175  30 140.-
RF 1252
12  52  312  20 170.-
RF 2090 20  90  900  15 595.-

 

 

 

 

 

 

 

 

  รางเก็บสายโทรศัพท์

 ความยาวมาตรฐาน 1 เมตร และ 2 เมตร สีเทา (G) และสีขาว (W)
 มีเทปกาวเนื้อผ้าอย่างดีติดมาให้พร้อม


รหัสสินค้า
ขนาด

ความยาว

(เมตร)


บรรจุ
ราคา/เส้น
สูง (มม.) กว้าง (มม.)
RD 1 6 13 1 100 16.-
RD 102 6 13 2 100 32.-
RD 1 W 6 13 1 100 16.-
RD 102 W 6 13 2 100 32.-
RD 2 8 15 1 100 23.50
RD 202 8 15 2 100 47.-
RD 2 W 8 15 1 100 23.50
RD 202W 8 15 2 100 47.-
RD 3 10 20 1 100 26.-
RD 302 10 20 2 100 52.-
RD 3 W 10 20 1 100 26.-
RD 302 W 10 20 2 100 52.-
RD 4 12.4 24.8 1 50 37.50
RD 402 12.4 24.8 2 50 75.-
RD 4 W 12.4 24.8 1 50 37.50
RD 402 W 12.4 24.8 2 50 75.-
RD 5 16.5 24 1 50 44.50
RD 502 16.5 24 2 50 89.-
RD 5 W 16.5 24 1 50 44.50
RD 502 W 16.5 24 2 50 89.-
RD 6 18 29 1 50 55.-
RD 602 18 29 2 50 110.-
RD 6 W 18 29 1 50 55.-
RD 602 W 18 29 2 50 110.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รายการสินค้า

ตู้คอนโทรลสำเร็จรูป

พัดลมระบายอากาศ