*** คลิกที่ภาพ ภาพจะใหญ่ขึ้น ***

เทอร์มินอลบ๊อก
รุ่น รายละเอียด บรรจุ/กล่อง ราคา / ตัว
TB-1503 15A 3P 100 20.-
TB-1504 15A 4P  100 25.-
TB-1506 15A 6P 100 30.-
TB-1510 15A 10P 50 40.-
TB-1512 15A 12P 50 58.-
       
TB-2503 25A 3P 50 30.-
TB-2504 25A 4P 50 40.-
TB-2506 25A 6P 50 50.-
TB-2510 25A 10P 25 60.-
TB-2512 25A 12P 25 85.-
เทอร์มินอลบ๊อก : Terminal Blocks
รุ่น โพล แอมป์ ราคา/ตัว
TB-4503 3P 45A    45.-
TB-4504 4P 60.-
TB-4506 6P 90.-
TB-4512 12P 150.-
TB-6003 3P 60A    105.-
TB-6004 4P 140.-
TB-6006 6P 210.-
TB-6012 12P 420.-
TB-10003 3P 100A
   
250.-
TB-10004 4P 300.-
TB-10006 6P 450.-
TB-10012 12P 950.-
TC-1503 3P 150A
 
300.-
TC-1504 4P 400.-
TC-2003 3P 200A
 
400.-
TC-2004 4P 535.-
TC-3003 3P 300A 660.-
TC-3004 4P 880.-
TC-4003 3P 400A 1,000.-
TC-4004 4P 1,300.-
TC-6003 3P 600A 2,400.-
TC-6004 4P 3,000.-


ทอร์มินอล : BIG ONE (สำหรับรางเทอร์มินอล)
รุ่น รายละเอียด บรรจุ / กล่อง ราคา / ตัว
TR 10 Terminal 20A 120 8.-
TR 20 Terminal 30A 120 10.-
TR 30 Terminal 50A 60 15.-
TR 60 Terminal 90A 10 24.-
TR 100 Terminal 130A 6 50.-
TR 200 Terminal 240A 3 115.-
TR 400 Terminal 370A 3 350.-

ฝาปิดเทอร์มินอล
รุ่น รายละเอียด บรรจุ / กล่อง ราคา / ตัว
TRA-1 End Plate TR-10 10 4.50
TRA-2 End Plate TR-20 10 4.75
TRA-3 End Plate TR-30 10 5.25
TRA-6 End Plate TR-60 5 7.50
TRA-10 End Plate TR-100 5 11.-


เทอร์มินอล : ฺBIG ONE (สำหรับรางปีกนก)
รุ่น รายละเอียด บรรจุ / กล่อง ราคา / ตัว
TBR 10 Terminal 15A 90 12.-
TBR 20 Terminal 20A 90 15.-
TBR 30 Terminal 35A 60 22.-
TBR 60 Terminal 90A 10 40.-
TBR 100 Terminal 130A 6 80.-
TBR 200 Terminal 240A 3 140.-

ฝาปิด เทอร์มินอล
รุ่น รายละเอียด บรรจุ / กล่อง ราคา / ตัว
TBR 1-3E End Plate TBR-10 ถึง TBR-30 10 7.50
TBR 60E End Plate TBR-60 10 18.-
TBR 100E End Plate TBR-100 10 35.-
TBR 200E End Plate TBR-200 5 95.-

รุ่น รายละเอียด บรรจุ / กล่อง ราคา / ตัว
TRE-1 Stopper ยึดราง 20 4.50
TBR-F พลาสติก Stopper ยึดราง 20 12.-
BNL5-N เหล็ก Stopper ยึดราง 20 15.-

รางเทอร์มินอล อลูมิเนียม ยาว 1 เมตร เส้นละ 75.- รางปีกนก อลูมิเนียม ยาว 1 เมตร เส้นละ 75 บาท

เทอร์มินอลต่อสาย แรงสูง
รุ่น รายละเอียด ราคา / ตัว
TB-603 3P 60A 82.-
TB-604 4P 60A 98.-
TB-606 6P 60A 155.-
TB-6010 10P 60A 241.-
TB-6012 12P 60A 299.-
TB-1003 3P 100A 166.-
TB-1004 4P 100A 205.-
TB-1006 6P 100A 320.-
TB-10010 10P 100A 525.-
TB-10012 12P 100A 628.-
TB-2003 3P 200A 410.-
TB-2004 4P 200A 470.-
TB-2006 6P 200A 765.-
TB-3003 3P 300A 657.-
TB-3004 4P 300A 880.-
TB-3006 6P 300A 1,317.-
TB-4003 3P 400A 1,450.-
TB-4004 4P 400A 1,750.-
     
TB-60E END PLATE 60A 8.-
TB-100E END PLATE 100A 12.-
TB-200E END PLATE 200A 56.-
TB-300E END PLATE 300A 106.-

เทอร์มินอล สกรูแคล้ม
รุ่น รายละเอียด บรรจุ ราคา / ตัว
ATB-4 4 Sqmm. 34A 40 31.-
ATB-6 6 Sqmm. 40A 40 38.-
ATB-10 10 Sqmm. 60A 20 51.-
ATB-16 16 Sqmm. 75A 20 79.-
ATB-25 25 Sqmm. 80A 20 135.-
ATB-35 35 Sqmm. 100A 10 190.-
       
ATB-4E END PLATE ATB-4 10 10.-
ATB-6E END PLATE ATB-6 10 12.-
ATB-10E END PLATE ATB-10 10 15.-
ATB-16E END PLATE ATB-10 10 18.-
ATB-25E END PLATE ATB-25 10 20.-
ATB-35E END PLATE ATB-35 10 23.-
       
ATB-P Plastic Stopper 10 23.-
CABLE MARKER 100 Pcs 0-9,A-Z FOR ATB - 84.-


เทอร์มินอล IN Series (สำหรับรางปีกนก)
รุ่น รายละเอียด ราคา / ตัว
IN-12BK 2P 20A 37.-
IN-13SBK 3P 20A 40.-
IN-20K 3P 30A 55.-
IN-30K 3P 50A 90.-
IN-411S 1P 60A 45.-
IN-60BK 1P 90A 75.-
IN-100K 1P 100A 140.-
IN-200K 1P 200A 255.-
                                      

เทอร์มินอล 2 ชั้น
TBD-20A เทอร์มินอล 2 ชั้น 20A 42.-
TBD-20A/E ฝาปิดเทอร์มินอล 20.-
TBD-20A/F จั้มเปอร์ข้าง 55.-เทอร์มินอลกราวด์ เขียว-เหลือง
รุ่น ราคา / ตัว
STB-2.5G 95.-
STB-4 100.-
STB-6 125.-
STB-10 145.-
STB-16 210.-
STB-35 360.-เทอร์มินอลกราวด์  
รุ่น จำนวนสกรู  ราคา / ตัว 
G-9604 4 สกรู 50.-
G-9606  6 สกรู 60.- 
G-9608  8 สกรู  76.- 
G-9610  10 สกรู  85.- 
G-9612  12 สกรู  92.- 
     
G-12804 4 สกรู  72.- 
G-12806  6 สกรู  92.- 
G-12808  8 สกรู  104.- 
G-12810  10 สกรู  128.-
G-12812  12 สกรู  144.- 
ขาคู่ละ - 13.- รายการสินค้า

ตู้คอนโทรลสำเร็จรูป

พัดลมระบายอากาศ