พัดลมระบายอากาศ : WINDSTORM

    

รุ่น แรงดันไฟฟ้า รายละเอียด ระดับเสียง DBA ราคา
ขนาด 3" : 80 x 80 x 25 mm.
WB802-D1LG 12 VDC พลาสติก 38.4 340.-
WB802-D2LG 24 VDC
WB802-A1LG 110 VAC อลูมิเนียม 22 520.-
WB802-A2LG 220 VAC
ขนาด 3.5" : 92 x 92 x25 mm.
WB922-D1LG 12 VDC พลาสติก 38.4 340.-
WB922-D2LG 24 VDC
WB922-A1LG 110 VAC อลูมิเนียม 23 520.-
WB922-A2LG 220 VAC
ขนาด 4.5 " : 120 x 120 x 38 mm.
 WB123-D1LG 12 VDC  พลาสติก   45.8

 

600.-
   

 WB123-D2LG  24 VDC  46.8
 WB123-A1LG  110 VAC  อลูมิเนียม   49 
 WB123-A2LG  220 VAC
ขนาด 6" เหลี่ยม : 150 x 150 x51 mm.    
 WB155-A1LG  110 VAC อลูมิเนียม 49.6

980.-

 WB155-A2LG  220 VAC
ขนาด 6" หัวตัด : 150 x 172 x51 mm.  
WB157-A1LG 110 VAC อลูมิเนียม  49.6 980.-
WB157-A2LG  220 VAC
ขนาด 6" กลม ศูนย์กลาง 172 x 51 mm.    
WB175-A1LG 110 VAC อลูมเนียม 49.6 980.-
 WB175-A2LG  220 VAC
ขนาด 8 " เหลี่ยม : 200 x 200 x 61 mm.    
 WB206-A1LG 110 VAC อลูมิเนียม  56 1,850.-
 WB206-A2LG  220 VAC  60
ขนาด 8" กลม ศูนย์กลาง 230 x 65 mm.    
 WB226-A2LG 220 VAC  อลูมิเนียม  61 1.850.-

  ตะแกรง & ฟิลเตอร์ : Metal Guare & Filter

รุ่น รายละเอียด Dimension Installation For Fan Size ราคา
WFP-801 ฟิลเตอร์ 3" 106 x 106 81 x 81 80 x 80 220.-
WFP-802 ฟิลเตอร์ 3.5" 116 x 116 91 x 91 92 x 92 240.-
WFP-803 ฟิลเตอร์ 4.5" 148.5 x 148.5 122 x 122 120 x 120 280.-
SA-120 125 x 125 80.-
SA-172 ฟิลเตอร์ 6" 177 x 177 172 x 172 6" ทุกรุ่น 100.-
WFP-804 204 x 204 175 x 175 400.-
WFP-805 ฟิลเตอร์ 8" 255 x 255 223 x 223 8" ทุกรุ่น 500.-
G80 ตะแกรง 3" 71.5 x 78.2 - 80 x 80
30.-
G92 ตะแกรง 3.5" 82.5 x 90 - 92 x 92
G120 ตะแกรง 4.5" 114.5 x 120 - 120 x 120
G150 ตะแกรง 6" 162 x 150.5 - 6" เหลี่ยม 40.-
G200 ตะแกรง 8" 180 x 180 - 8" เหลี่ยม 70.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการสินค้า

ตู้คอนโทรลสำเร็จรูป

พัดลมระบายอากาศ